Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức sự kiện

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Công văn Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạchCông văn Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch
Công văn Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch

​Nội dung công văn: CV 12873.pdf

05/11/2019 3:00 CHĐã ban hành
Luật Kế toán năm 2015Luật Kế toán năm 2015
Luật Kế toán số 88/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

​Xem nội dung Luật Kế toán năm 2015, Luat_ke_toan_88_2015_QH13.pdf

Tải Luật Kế toán năm 2015, Luat_ke_toan_88_2015_QH13.rar

09/03/2016 11:00 SAĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 3 năm 2019Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 3 năm 2019
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 3/2019 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

Xem nội dung giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 3/2019, 1085.pdf

07/05/2019 4:00 CHĐã ban hành
Báo cáo kết quả thực hiện Luật THTK, CLP năm 2016Báo cáo kết quả thực hiện Luật THTK, CLP năm 2016
Công văn số 235/STC-QLNS ngày 19/01/2017 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật THTK, CLP năm 2016.

​Xem chi tiết nội dung Công văn tại đây, Bao_cao_ket_qua_thuc_hien_Luat_THTK_CLP_nam_2016.pdf

Phụ lục đính kèm, 235.rar

23/01/2017 4:00 CHĐã ban hành
Thông tư 83/2019/TT-BTCThông tư 83/2019/TT-BTC
Thông tư 83/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Thông tư số 57/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành tư nguồn kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020

​Nội dung Thông tư: 832019TTBTC.pdf

20/01/2020 11:00 SAĐã ban hành
Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dânThông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân
Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân

​Xem chi tiết nội dung Thông tư số 59/2019/TT-BTC, 59_2019_TT_BTC.pdf

23/09/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông tư 103/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việcThông tư 103/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Ngày 29 tháng 6 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 103/2016/TT-BTC Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 55/2016/NĐ CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ.

​Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

Tập tin đính kèm 1: 103_2016_TT_BTC.pdf

Tập tin đính kèm 2: Phu_luc_103_2016_TT_BTC.pdf

08/07/2016 8:00 SAĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9 năm 2019Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9 năm 2019
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 9/2019 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

Xem nội dung giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 9/2019, 3415.pdf

21/10/2019 3:00 CHĐã ban hành
Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Bến TreQuyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Bến Tre
Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh Bến Tre

​Xem chi tiết nội dung Quyết định số 39/QĐ-UBND, 39_1.PDF

17/01/2018 2:00 CHĐã ban hành
Hướng dẫn thực hiện phần mềm kế toán Ngân sách xã KTXA 6.5Hướng dẫn thực hiện phần mềm kế toán Ngân sách xã KTXA 6.5
Năm 2015, Sở Tài chính phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính tập huấn triển khai phần mềm KTXA 6.0. Tuy nhiên, do sự thay đổi theo quy định tại Thông tư 39 và Thông tư 40/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, Cục Tin học đã xây dựng mới phần mềm kế toán Ngân sách xã KTX theo phiên bản KTX 6.5.0.1, đồng thời gửi kèm file bản quyền cho tất cả các xã đã đăng ký triển khai năm 2015.

​Xem nội dung Công văn số 1828/STC-TH ngày 04/5/2016 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện phần mềm kế toán Ngân sách xã KTXA 6.5, 1828.pdf

Xem Phụ lục hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu từ phiên bản KTXA 6.0 sang KTXA 6.5, Phu luc huong dan chuyen du lieu tu KTXA60 sang KTXA65.pdf

Tập tin đính kèm: Huong dan thuc hien phan mem KTXA 6.5.rar

05/05/2016 9:00 SAĐã ban hành
Công văn số 2925/STC-TCĐT ngày 31/7/2018 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chínhCông văn số 2925/STC-TCĐT ngày 31/7/2018 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính
Công văn số 2925/STC-TCĐT ngày 31/7/2018 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính

​Xem chi tiết nội dung Công văn số 2925/STC-TCĐT, 2925.pdf

Xem chi tiết nội dung Thông tư số 52/2018/TT-BTC, 52_2018_TT_BTC.pdf

02/08/2018 5:00 CHĐã ban hành
Thông tư số 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệpThông tư số 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
Thông tư số 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

​Xem chi tiết nội dung Thông tư số 47/2019/TT-BTC, 47_2019_TT_BTC.pdf

25/10/2019 9:00 SAĐã ban hành
Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của CP qui định chi tiết thi hành 01 số điều của Luật NSNN.Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của CP qui định chi tiết thi hành 01 số điều của Luật NSNN.
Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của CP qui định chi tiết thi hành 01 số điều của Luật NSNN.

​Xem chi tiết nội dung Thông tư số 342/2016/TT-BTC, 342_2016_TT_BTC.pdf

11/08/2017 10:00 SAĐã ban hành
Công văn Đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019Công văn Đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019
Công văn Đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019

​Nội dung công văn: 208.pdf

03/02/2020 10:00 SAĐã ban hành
Hội nghị cán bộ công chức Sở Tài chính năm 2017-2018Hội nghị cán bộ công chức Sở Tài chính năm 2017-2018
Trong không khí hân hoan chuẩn bị đón chào năm mới 2018 cũng như đón nhận những thành quả của chỉ tiêu Tài chính – Ngân sách hoàn thành vượt chỉ tiêu năm 2017 với tinh thần đoàn kết, dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, chiều ngày 29/12/2017 Sở Tài chính long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017.

​Đến tham dự có sự hiện diện của: ông Nguyễn Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; bà Trương Thị Yến – Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Hồ Huy Hải – Phó Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Tài chính; ông Lê Văn Riếp – Chánh Thanh tra, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Tài chính cùng với hơn 58 Công đoàn viên của Sở Tài chính.

DSC05430.JPG 

Đoàn Chủ tịch

DSC05422.JPG 

Thư ký hội nghị

Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch gồm 4 đồng chí: đ/c Nguyễn Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; đ/c Trương Thị Yến – Phó Giám đốc Sở Tài chính; đ/c Hồ Huy Hải – Phó Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Tài chính; đ/c Lê Văn Riếp – Chánh Thanh tra, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Tài chính.

Thay mặt Ban Giám đốc Sở, đ/c Trương Thị Yến đã báo cáo tóm tắt đánh giá tổng kết công tác Tài chính ngân sách năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2018. Bản báo cáo đã khẳng định rõ công tác Tài chính ngân sách năm 2017 được triển khai thuận lợi, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, đảm bảo các nội dung theo dự toán và phát sinh đột xuất với các ngành, các cấp; đồng thời tập trung chi đầu tư phát triển với cơ cấu ngày càng tăng trong tổng chi ngân sách; công tác quản lý tài chính trên địa bàn không ngừng được cải tiến hoàn thiện như: công tác Tài chính HCSN đã triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công, đã tham mưu giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho 15 đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo toàn bộ kinh phí; 50 đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần kinh phí và 40 đơn vị sự nghiệp công ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động; công tác quản lý giá - công sản đã tăng cường quản lý tài sản công là phương tiện ở các đơn vị thông qua ước điều chuyển nơi thừa sang nơi thiếu, thanh lý những xe ô tô cho những đơn vị hư hỏng và đề xuất mua xe chuyên dùng được kịp thời; công tác quản lý giá luôn không ngừng thẩm định giá mua sắm hàng hóa vật tư thiết bị được kịp thời với kết quả trong năm có 570 lượt thẩm định với tổng giá trị thẩm định gần 33 tỷ đồng.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, công tác quản lý ngân sách đã đề ra chỉ tiêu dự toán thu tăng 13,95% và chi tăng 7% so với dự toán 2017 với 7 giải pháp cần tập trung thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 2018; công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung công tác quản lý Dự án đầu tư xây dựng nhằm hạn chế thất thoát lãng phí, nâng cao chất lượng công trình xây dựng, điều chỉnh bổ sung vốn cho các công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm 2018 và khởi công mới một số dự án quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh; công tác Tin học Thống kê từng bước đi vào chuyên sâu trong quản lý luôn không ngừng nghiên cứu hệ thống phát hiện và ngăn chặn IPS, đảm bảo ổn định hệ thống mạng của Sở cũng như hệ thống hạ tầng truyền thông ngành Tài chính; công tác Thống kê tập trung ứng dụng phần mềm thống kê phục vụ yêu cầu thu thập thông tin, dữ liệu các đơn vị trên địa bàn, xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính địa phương và hoàn thiện báo cáo thống kê theo Thông tư 15.

Tiếp theo chương trình hội nghị, các đại biểu được nghe nhiều báo cáo quan trọng gồm: kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2017 do Chủ tịch công đoàn thông qua; tình hình Tài chính ngân sách năm 2017 và công khai dự toán ngân sách nhà nước 2018 do Giám đốc Sở Tài chính thông qua; báo cáo kết quả thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ 2017 và một số điểm sửa đổi bổ sung năm 2018 do Văn phòng Sở Tài chính thông qua; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân 2017 và phương hướng hoạt động 2018 do đ/c Lê Thị Luyến - Ủy viên Ban chấp hành công đoàn thông qua; báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng do đ/c Lê Văn Riếp – Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở thông qua; báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp dự thảo Đại hội Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre khóa IX và phương hướng nhiệm kỳ 2018-2023 do đ/c Phan Tấn phát - Ủy viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở thông qua.

Tại hội nghị, đa số các Công đoàn viên nhất trí cao với các báo cáo tại hội nghị và tập trung các nội dung sửa đổi bổ sung chế độ chi tiêu nội bộ và thống nhất lấy ý kiến biểu quyết chung thay đổi bổ sung 2 nội dung là chế độ công tác phí và tiền xăng xe khoán cho cán bộ phụ trách công tác báo cáo thị trường.

Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2018 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Hội nghị cán bộ công chức Sở Tài chính năm 2017-2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp và hứa hẹn bước vào năm mới 2018 gặt được nhiều thành công.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

DSC05395.JPG 

Đ/c Trương Thị Yến báo cáo tóm tắt đánh giá tổng kết công tác Tài chính ngân sách năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2018

DSC05411.JPG 

Đ/c Hồ Huy Hải báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCC 2017

DSC05414.JPG 

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn báo cáo tình hình Tài chính ngân sách năm 2017 và công khai dự toán ngân sách nhà nước 2018

DSC05416.JPG 

Đ/c Lê Thị Luyến báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân 2017 và phương hướng hoạt động 2018

DSC05425.JPG 

Đ/c Lê Văn Riếp báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng

DSC05429.JPG 

Đ/c Phan Tấn Phát báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp dự thảo Đại hội Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre khóa IX và phương hướng nhiệm kỳ 2018-2023

DSC05393.JPG 

DSC05399.JPG 

DSC05402.JPG 

DSC05403.JPG 

DSC05404.JPG 

DSC05405.JPG 

DSC05408.JPG 

DSC05409.JPG 

DSC05410.JPG

DSC05417.JPG 

DSC05418.JPG 

                                                                                     Phan Tấn Phát (THTK)04/01/2018 10:00 SAĐã ban hành
Công văn số 17991/BTC-HCSN ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc kinh phí và cơ chế tài chính triển khai Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025Công văn số 17991/BTC-HCSN ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc kinh phí và cơ chế tài chính triển khai Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025
Công văn số 17991/BTC-HCSN ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc kinh phí và cơ chế tài chính triển khai Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

​Xem chi tiết nội dung Công văn 17991/BTC-HCSN, 17991_BTC.pdf

28/02/2018 2:00 CHĐã ban hành
Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách NNThông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách NN
Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

​Xem chi tiết nội dung Thông tư số 342/2016/TT-BTC, 342_2016_TT_BTC.pdf

05/01/2018 2:00 CHĐã ban hành
Bộ tài liệu xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CPBộ tài liệu xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP
Bộ tài liệu xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP

​Tải Bộ tài liệu, 10986.pdf

25/09/2019 10:00 SAĐã ban hành
Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, mức phụ cấp trách nhiệm đối với chức danh kế toán trưởngThẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, mức phụ cấp trách nhiệm đối với chức danh kế toán trưởng
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 27 tháng 03 năm 2018 hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

KTT.jpg

Theo đó, Thông tư quy định người được bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng ở các cơ quan, đơn vị sau đây được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở:

1. Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp (Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan);

2. Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn;

3. Cơ quan nhà nước;

4. Đơn vị sự nghiệp công lập;

5. Tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

6. Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập;

7. Cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước;

8. Các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo Mục tiêu chính trị - xã hội cụ thể.

Riêng đối với người được bổ nhiệm phụ trách kế toán quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 04/2018/TT-BNV hoặc người được bố trí làm phụ trách kế toán quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 04/2018/TT-BNV (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 04/2018/TT-BNV) được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,1 so với mức lương cơ sở.

Thông tư cũng quy định cụ thể về thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng đối với các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có tổ chức bộ máy kế toán, như sau:

(1) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện) bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp I thuộc địa phương quản lý, sau khi có ý kiến của cơ quan nội vụ và tài chính cùng cấp;

(2) Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng các đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên là cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Phó Thủ trưởng đơn vị;

(3) Người đứng đầu đơn vị kế toán là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng.

Ngoài ra, đối với đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng nhưng chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì phải bố trí phụ trách kế toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP./.

                                                                           Nhựt Trường (QLNS)


04/05/2018 9:00 SAĐã ban hành
Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 28/6/2018 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT.Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 28/6/2018 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT.
Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 28/6/2018 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT.

​Xem chi tiết nội dung Thông tư số 08/2018/TT-BNV, 08_2018_TT_BNV.pdf

27/07/2018 2:00 CHĐã ban hành
Quyết định số 2227/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030Quyết định số 2227/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày 18 tháng 11 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2227/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

​Xem chi tiết Quyết định 2227/QĐ-TTg tại đây, Quyet_dinh_2227_QD_TTg.pdf

06/12/2016 4:00 CHĐã ban hành
Quyết định số 217/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Quyết định số 217/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
Quyết định số 217/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

​Xem chi tiết nội dung Quyết định số 217/QĐ-TTg, 217_QD_TTg.pdf

28/02/2018 3:00 CHĐã ban hành
Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hộiNghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

​Xem chi tiết nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW, 28.pdf

27/06/2018 3:00 CHĐã ban hành
Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệpThông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

​Xem chi tiết Thông tư 107/2017/TT-BTC, 107_2017_TT_BTC.pdf

04/12/2017 9:00 SAĐã ban hành
Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạQuyết định số 12/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạ
Ngày 22 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg: Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

​Xem chi tiết nội dung Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 12_2017_QD_TTg.pdf

27/04/2017 3:00 CHĐã ban hành
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CPTiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP
Ngày 05 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của thủ tướng chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018.

CP.jpg

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ nhận định việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (sau đây gọi là Nghị quyết số 35/NQ-CP) và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 nán 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp (sau đây gọi là Chỉ thị số 26/CT- TTg) đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong triển khai, tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, đặc biệt về lề lối, tác phong, tinh thần, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp. Công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh đã được các cấp, các ngành quan tâm hơn, nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp và đạt được kết quả tốt.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cho rằng việc triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg vẫn còn tồn tại, hạn chế, chưa tạo được những đột phá thực sự thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Các chính sách vẫn còn khoảng cách so với thực tiễn; chưa giải quyết triệt để tình trạng quy định chưa đồng bộ giữa các Luật: Bảo vệ môi trường, Đất đai, Xây dựng, Đấu thầu...; công tác thanh tra, kiểm tra còn chồng chéo; khả năng tiếp cận các nguồn lực (vốn, đất đai, tài nguyên, khoáng sản...) của doanh nghiệp còn khó khăn...

Trong bối cảnh đó, để tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg trong năm 2018, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao, chú trọng thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Tiếp tục tổ chức có hiệu quả các khóa đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường năng lực quản trị, minh bạch tài chính để tiếp cận tốt hơn tín dụng; tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho cán bộ các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp.

b) Rà soát, sửa đổi Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ ban hành quy định về đăng ký doanh nghiệp để giảm chi phí khởi sự kinh doanh cho các doanh nghiệp, trình Chính phủ theo Chương trình công tác năm 2018.

2. Bộ Tài chính:

a) Khẩn trương xây dựng, trình các dự án Luật sửa đổi các Luật về thuế, tháo gỡ ngay những vướng mắc cho doanh nghiệp về thuế.

b) Tiếp tục quản lý chặt chẽ, thu thuế đúng, đủ, kịp thời đối với hộ kinh doanh lớn; chống thất thu đối với hộ khoán; nghiên cứu, đề xuất chính sách thu thuế và chế độ kế toán đơn giản, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

c) Xây dựng Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử để cơ bản thực hiện trong năm 2018 đối với toàn bộ nền kinh tế.

d) Nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, kết nối thông tin để quản lý doanh thu bán lẻ của các hộ kinh doanh; thí điểm thực hiện tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018.

Chỉ đạo cơ quan thuế công khai trên Cổng thông tin điện tử danh sách xếp hạng chi tiết 1.000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

đ) Sửa đổi Luật chứng khoán nhằm cải thiện các Điều kiện đầu tư gián tiếp nước ngoài; hoàn thiện và trình Chính phủ dự án Luật chứng khoán (sửa đổi) đúng tiến độ.

e) Rà soát, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi quy định Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Luật Kế toán năm 2015 nhằm giảm cản trở hoạt động của các doanh nghiệp kế toán.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển Mục đích sử dụng đất, phương pháp định giá đất và khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bảo đảm tính nhất quán, công khai minh bạch thông tin.

b) Nghiên cứu, đề xuất chính sách đột phá trong việc tạo quỹ đất cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, trong đó xem xét; giải quyết các vướng mắc trong việc thu hồi đất đối với trường hợp sử dụng đất vào Mục đích kinh doanh, sản xuất thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy hoạch....

c) Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2013 theo hướng cải cách thủ tục hành chính và công khai, minh bạch trong giao đất, cho thuê đất, chuyển Mục đích sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá hoặc không thông qua hình thức đấu giá theo quy hoạch sử dụng đất; quy định bán đấu giá quyền sử dụng đất sau khi thu hồi đất đảm bảo chặt chẽ, sát với thị trường, tránh thất thoát tài sản nhà nước.

4. Bộ Y tế:

a) Rà soát các quy định về Điều kiện thành lập bệnh viện theo hướng phân cấp cho các địa phương phê duyệt thành lập các bệnh viện ngoài công lập.

b) Nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển ngành công nghiệp dược chất lượng cao tầm nhìn đến năm 2030 với Mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm của khu vực, phát triển công nghiệp hóa dược, dược liệu trong nước.

c) Tổ chức triển khai hiệu quả các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Bộ Tư pháp:

a) Nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, bảo đảm việc ban hành quy định về Điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính đúng thẩm quyền, thực sự cần thiết, hợp lý, minh bạch và khả thi.

b) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm; hướng dẫn cụ thể hơn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng các loại tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tàu bay, tàu biển, các tài sản là động sản khác nhằm tạo Điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân trong việc thế chấp tài sản để tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Bộ Giao thông vận tải:

a) Có văn bản hướng dẫn rà soát lại chi phí đầu tư các dự án BOT, chỉ đạo giám sát doanh thu thu phí thực tế của các dự án BOT để xác định thời gian, mức thu phí; khắc phục ngay các bất cập trong quản lý vận hành, vị trí đặt trạm thu phí, mức thu phí; công khai lưu lượng phương tiện, doanh thu, chi phí quản lý, lợi nhuận nhà đầu tư, lãi suất vay vốn, chi phí xây lắp công trình dự án.

b) Chỉ đạo thực hiện lộ trình áp dụng thu phí điện tử không dừng liên thông toàn hệ thống trên tất cả các trạm thu phí sử dụng công nghệ Việt Nam theo Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Ban hành định mức về chi phí vận hành khai thác các dự án BOT như: Chi phí bảo trì đường bộ, chi phí trùng tu đại tu, chi phí quản lý thu phí... tùy theo quy mô và công nghệ thu phí.

7. Các Bộ: Công an, Công Thương, Tài chính phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế, vi phạm pháp luật về môi trường...; công khai trên Cổng thông tin điện tử của các bộ và Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

8. Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về an ninh, trật tự. Tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, việc kiểm tra tại các doanh nghiệp chỉ được thực hiện trong trường hợp thực sự cần thiết và phải có quyết định của Thủ trưởng cơ quan Công an có thẩm quyền; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ các quy định không cần thiết, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến chứng nhận an toàn cháy nổ.

9. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, Điều chỉnh hoặc xây dựng mới chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam gắn với bảo vệ môi trường; công bố công khai quy hoạch du lịch để tạo Điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển du lịch.

10. Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ thông qua việc triển khai các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016, theo đó hỗ trợ, đẩy nhanh việc đăng ký sở hữu trí tuệ, công nhận, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn cho các sản phẩm đổi mới sáng tạo trong nước.

b) Nghiên cứu, xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thực hành tốt về năng suất làm cơ sở để doanh nghiệp so sánh, đối chiếu và cải tiến hoạt động.

c) Rà soát, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007.

11. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ theo trình tự thủ tục rút gọn.

12. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát, đề xuất các chính sách lao động, tiền lương phù hợp với năng suất lao động, bảo hiểm xã hội theo mức của ASEAN 4, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động.

13. Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính trong việc cấp phép đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mở trường đại học theo hướng tăng cường hậu kiểm, giảm mạnh tiền kiểm trên cơ sở ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể, dễ hiểu, dễ tuân thủ; xử lý nghiêm các vi phạm; sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định về tự chủ đại học công lập và đề xuất các giải pháp tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các trường đại học.

14. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ các mô hình hoạt động tài chính vi mô phát triển.

15. Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện và hoàn thiện các quy định trong Luật Thanh tra, các văn bản hướng dẫn thi hành; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, tránh tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra gây phiền hà, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

16. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Định, Bình Thuận, Cao Bằng, Hải Phòng, Đắk Lắk, Long An, Nam Định, Trà Vinh khẩn trương thành lập, công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố để tiếp nhận và xử lý các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp.

17. Các bộ, ngành, địa phương:

a) Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết thực chất, dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp, công khai kết quả theo dõi, giám sát quá trình xử lý sau đối thoại với doanh nghiệp, và đề xuất tới các cơ quan có thẩm quyền nếu có những bất cập trong quy định pháp luật.

b) Khẩn trương, nghiêm túc giải quyết các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.

18. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đẩy mạnh phát động phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” và vận động các doanh nghiệp nói không với tiêu cực.

19. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo và Phát triển doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP Chỉ thị số 26/CT-TTg tại các bộ, ngành, địa phương./.

                                                                                      Nhựt Trường (QLNS)

12/03/2018 5:00 CHĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2019Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2019
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 10/2019 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

Xem nội dung giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 10/2019, 3792.pdf

29/11/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 về Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tếThông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 về Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế
Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

​Xem chi tiết nội dung Thông tư số 145/2017/TT-BTC, 145_2017_TT_BTC.PDF

30/03/2018 9:00 SAĐã ban hành
Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ : Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ : Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ : Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

​Xem chi tiết nội dung Nghị quyết số 126/NQ-CP, 126_NQ_CP.pdf

15/12/2017 9:00 SAĐã ban hành
Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật;Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật;
Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

​Xem chi tiết Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Nghi_dinh_139_2017_NĐ_CP.pdf

26/12/2017 5:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Văn Phú – Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre
Quản lý Website: Ban biên tập Website
Địa chỉ: số 20 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822552 * Fax: 0275.3827211