Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức sự kiện

 
Tin tức sự kiện - Tin sở tài chính
Triển khai thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm học 2019-2020 của Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội 
 
 
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế (gọi tắt là: Thông tư số 31/2019/TT-BTC) 
Kế hoạch số 1769/KH-STC ngày 28/05/2019 của Sở Tài chính về việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tài chính đầu tư thuộc Sở Tài chính 
 
Công văn số 1080/STC-TTR ngày 03/4/2019 của Sở Tài chính về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 
 
Công văn số 973/STC-TCHCSN ngày 27/3/2019 của Sở Tài chính về việc phổ biến Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính 
 
Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước. 
 
Công văn số 490/STC-TCHCSN ngày 15/02/2019 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 
 
Công văn số 500/STC-TCHCSN ngày 18/02/2019 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình hoạt động của các Quỹ tài chính ngoài ngân sách giai đoạn 2011-2020 
 
Công văn số 320/STC-QLNS ngày 24/01/2019 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ năm 2018 
 
 
Quyết định số 02/QĐ-STC ngày 05/01/2019 của Sở Tài chính về việc công bố công khai dự toán năm 2019 của Sở Tài chính Bến Tre 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 3 năm 2015Thông báo giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 3 năm 2015
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 3/2015 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

​Tải, giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 3/2015 Gia Vat Lieu Xay Dung_3.2015.PDF

09/04/2015 8:00 SAĐã ban hành
Quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/06/2019 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máyQuyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/06/2019 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
Quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/06/2019 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

​Quyết định: 1112_1_20190709023014797790.PDF

15/07/2019 10:00 SAĐã ban hành
Triển khai thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm học 2019-2020 của Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội Triển khai thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm học 2019-2020 của Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
Triển khai thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm học 2019-2020 của Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội
15/07/2019 10:00 SAĐã ban hành
Tăng cường kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, ngân sáchTăng cường kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, ngân sách
Ngày 20 tháng 10 năm 2015, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Báo cáo số 736/BC-HĐND về kết quả giám sát công tác phòng, chống tham nhũng. Kết quả giám sát cho thấy: công tác quản lý tài chính, tài sản nhà nước tại một số cơ quan, đơn vị còn nhiều sơ hở, sai sót; có nơi còn buông lỏng công tác quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, nên nhiều vụ việc sai phạm không phát hiện xử lý kịp thời.

Xem nội dung công văn về việc tăng cường kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, ngân sách của Uỷ ban nhân dân tỉnh, 5756.pdf


11/11/2015 5:00 CHĐã ban hành
Nghị định về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại DN mà NN giữ trên 50% vốn điều lệNghị định về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại DN mà NN giữ trên 50% vốn điều lệ
Ngày 23 tháng 10 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại DN mà NN giữ trên 50% vốn điều lệ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015.

Xem Nghị định về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại DN mà NN giữ trên 50% vốn điều lệ, 106.2015.ND.CP.pdf

09/11/2015 9:00 SAĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2015Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2015
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 10/2015 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

​Xem giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10/2015, 4313_1.PDF

Tải giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10/2015, GiaVLXDThang10.2015.rar

03/11/2015 8:00 SAĐã ban hành
Nghị định số 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Cty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệNghị định số 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Cty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Ngày 19 tháng 10 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Cty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2015.

​Tải, Nghị định số 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Cty TNHH MTV mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 97.signed.pdf

27/10/2015 11:00 SAĐã ban hành
Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệpNghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp
Ngày 19 tháng 10 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp. Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2015.

​Tải Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp, 96.signed.pdf

27/10/2015 11:00 SAĐã ban hành
Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệpNghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Ngày 14 tháng 9 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.

​Tải Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, 78.signed.pdf

27/10/2015 11:00 SAĐã ban hành
Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệpNghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
Ngày 13 tháng 10 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

​Tải, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, 91.signed.pdf

27/10/2015 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2015Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2015
Ngày 20 tháng 10 năm 2015, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 10 năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015 của các phòng thuộc Sở, dự họp có các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở.

Xem nội dung Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2015, 4206.pdf

26/10/2015 11:00 SAĐã ban hành
Luật số 69/2014/QH13 về Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh nghiệpLuật số 69/2014/QH13 về Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh nghiệp
Luật 69/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

​Xem nội dung Luật số 69/2014/QH13 về Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh nghiệp, Luat quan ly su dung von NN dau tu vao SXKD tai DN.pdf


Tải, Luật số 69/2014/QH13 về Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh nghiệp, Luat DN.rar

13/10/2015 4:00 CHĐã ban hành
Nghị định số 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt độngNghị định số 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động
Ngày 06 tháng 10 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DNNN và DN có vốn NN.

​Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015 và áp dụng cho năm tài chính 2016 trở đi.

Xem nội dung Nghị định số 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DNNN và DN có vốn NN, 87.2015NDCP giam sat dau tu von NN.pdf


 Tải Nghị định số 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DNNN và DN có vốn NN, 87.2015.NDCP.rar

13/10/2015 4:00 CHĐã ban hành
Thông tư số 219/2015/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệpThông tư số 219/2015/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 219/2015/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

​Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2016 và thay thế Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Xem nội dung Thông tư số 219/2015/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, 219_2015_TT_BTC.pdf       Phu_luc_219_2015_TT_BTC.pdf

Tải Thông tư số 219/2015/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, ThongTu.219.2015.TT.BTC.rar

02/02/2016 9:00 SAĐã ban hành
Kế hoạch về việc cụ thể hoá các nhiệm vụ, gải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và của UBND tỉnhKế hoạch về việc cụ thể hoá các nhiệm vụ, gải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và của UBND tỉnh
Để góp phần cùng các ngành, các cấp, các địa phương tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 mà Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra. Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 như sau:

​Xem Kế hoạch về việc cụ thể hoá các nhiệm vụ, gải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và của UBND tỉnh, KE HOACH.pdf

25/01/2016 9:00 SAĐã ban hành
Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DN nhà nước và DN có vốn NNThông tư hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DN nhà nước và DN có vốn NN
Ngày 15 tháng 12 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 200/2015/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DN nhà nước và DN có vốn NN

​Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016.

Xem Thông tư 200/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DN nhà nước và DN có vốn NN,

200.2015.TT.BTC.pdf


Tải Thông tư 200/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DN nhà nước và DN có vốn NN, 200.2015.TT.BTC.rar

21/01/2016 2:00 CHĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ năm 2015Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ năm 2015
Để có đầy đủ số liệu báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh về tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đồi với cơ quan nhà nước; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập kịp thời theo quy định.

​Sở Tài chính đề nghị các cơ quan Đảng, các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố khẩn trương báo cáo đánh giá kết quả tình hình thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình (kể cả đơn vị trực thuộc), trong đó chú ý nêu rõ kết quả đạt được, hiệu quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, những kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Xem nội dung công văn về việc Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ năm 2015, 24.pdf

Tải Mẫu biểu báo cáo kèm theo, Bieu mau.rar

08/01/2016 10:00 SAĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2015Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2015
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 12/2015 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

​Xem nội dung giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 12/2015, VLXD Thang 12.2015.PDF

Tải giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 12/2015, VLXD THANG 12.2015.rar

04/01/2016 9:00 SAĐã ban hành
Hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán niên độ 2015 trên TABMISHướng dẫn công tác khoá sổ kế toán niên độ 2015 trên TABMIS
Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan (theo danh mục tại Phụ lục I đính kèm); căn cứ vào chế độ quản lý ngân sách nhà nước và kho bạc hiện hành, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về công tác khoá sổ kế toán ngân sách nhà nước (NSNN) niên độ 2015 trên hệ thống TABMIS như sau:

​Xem nội dung Hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán niên độ 2015 trên TABMIS của Bộ Tài chính, khoa so ke toan cuoi nam 2015.pdf

Tải Hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán niên độ 2015 trên TABMIS của Bộ Tài chính, KhoaSoKeToan2015TrenTabmis.rar

30/12/2015 8:00 SAĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2015Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2015
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 11/2015 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

Xem giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11/2015, 4848_1.PDF


Tải giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11/2015, VLXD.11.2015.rar
04/12/2015 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2015Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2015
Ngày 16 tháng 11 năm 2015, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 11 năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2015 của các phòng thuộc Sở, dự họp có các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở.

Xem nội dung Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2015, 4710.pdf

23/11/2015 10:00 SAĐã ban hành
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2015Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2015
Để đánh giá kết quả thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của các phòng trong tháng 10 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong tháng 11/2015, Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc Sở cụ thể như sau:

​Xem nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2015, 4612.pdf

13/11/2015 10:00 SAĐã ban hành
Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của CSGT đường bộQuy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của CSGT đường bộ
Ngày 30 tháng 10 năm 2012, Bộ Công an ban hành Thông tư số 65/2012/TT-BCA về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh Sát giao thông đường bộ.

​Theo đó, Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chỉ được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong các trường hợp sau:

1. Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.

2. Thực hiện kế hoạch, mệnh lệnh tổng kiểm soát của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên.

3. Thực hiện kế hoạch, phương án công tác của Trưởng phòng Hướng dẫn và Tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng Công an cấp huyện trở lên về việc kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ theo chuyên đề.

4. Có văn bản của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra từ cấp huyện trở lên; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

5. Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông.

Đồng thời, việc dừng phương tiện phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn, đúng quy định của pháp luật; không làm cản trở đến hoạt động giao thông; khi đã dừng phương tiện phải thực hiện việc kiểm soát, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Xem Thông tư số 65/2012/TT-BCA về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh Sát giao thông đường bộ, 65-2012-TT-BCA.pdf

09/09/2015 11:00 SAĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 năm 2015Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 năm 2015
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 8/2015 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

Xem giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 năm 2015, 3618_1.PDF

Tải giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8/2015, GiaVLXDThang8.2015.rar

08/09/2015 11:00 SAĐã ban hành
Triển khai Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 14, khoá VIIITriển khai Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 14, khoá VIII
Ngày 08 tháng 7 năm 2015, tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII đã thông qua Nghị quyết số 01/2015/ND-HĐND về bổ sung một số gải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng cuối năm 2015

​Để xem Nghị quyết về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2015, 3940_1.PDF

2015-08-21_8-46-38.png 

2015-08-21_8-50-22.png 

2015-08-21_8-51-39.png 

2015-08-21_8-52-07.png 

2015-08-21_8-52-35.png 

19/08/2015 2:00 CHĐã ban hành
Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2015Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2015
Ngày 10 tháng 8 năm 2015, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì cuộc họp giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2015 của Sở Tài chính. Dự họp có các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở.

Xem nội dung Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp giao ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2015, 3123.pdf

2015-08-21_8-56-29.png 

2015-08-21_8-57-51.png 

2015-08-21_8-58-13.png 

18/08/2015 4:00 CHĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 năm 2015Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 năm 2015
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 7/2015 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

​Tải thông báo giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 năm 2015, GiaVLXDThang7.2015.rar

10/08/2015 11:00 SAĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 năm 2015Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 năm 2015
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 6/2015 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

Tải, giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 4/2015 tại đây:GiaVLXDThang7.2015.rar

09/07/2015 8:00 SAĐã ban hành
Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lậpNghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

​Tải Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập,16-nd.signed.pdf

Tải Nghị định tại đây, 16.2015.NDCP.rar
19/06/2015 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 5 năm 2015Thông báo giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 5 năm 2015
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 5/2015 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo:

​Tải giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 5/2015, 1944_1.PDF

10/06/2015 3:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Văn Phú – Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre
Quản lý Website: Ban biên tập Website
Địa chỉ: số 20 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822552 * Fax: 0275.3827211