Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm - 6 tháng
Danh sách báo cáo 6 tháng năm 2018 
 
Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 16/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2018 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Dự kiến tăng lương công chức từ năm 2015Dự kiến tăng lương công chức từ năm 2015


 

Ngày 10 tháng 3 năm 2014, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã chủ trì cuộc họp về nội dung các Đề án trình Bộ Chính trị về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng.

Sau khi nghe Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính báo cáo “Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp” và ý kiến phát biểu của các đại diện các Bộ liên quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Đưa ra mô hình hoàn chỉnh về tiền lương khi tính đúng, tính đủ, sau đó gắn với tạo nguồn để đề xuất khả năng thực hiện.

- Nghiên cứu bổ sung một phần trong Đề án này về tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy hoặc có kèm theo Đè án về tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy khi trình Bộ Chính trị.

- Trước mắt đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở. Việc mở rộng quan hệ tiền lương tối thiểu - trung bình - tối đa, thiết kế lại thang, bảng lương xem xét kéo dài hơn lộ trình đã dự kiến. Nguyên tắc thiết kế thang, bảng lương theo định hướng đã nêu tại Kết luận số 23-KL/TW ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI.

Như vậy, Đề án lần này sẽ điều chỉnh mức lương tối thiểu khu vực hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo lộ trình tiến tới bảo đảm nhu cầu tối thiểu của người hưởng lương gắn với đổi mới hoạt động sự nghiệp công và phù hợp với khả năng nền kinh tế. Điều chỉnh mức lương tối thiểu khu vực doanh nghiệp nhanh hơn để đến năm 2015 đạt mức nhu cầu tối thiểu.
                                                                                                                                              Nhựt Trường​​

27/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
Danh sách báo cáo 6 tháng năm 2018Danh sách báo cáo 6 tháng năm 2018
Danh sách báo cáo 6 tháng năm 2018
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định/văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng2018B59258/BC-UBND13/4/2019 Báo cáo:258-BC-UBND.PDF
File excel số liệu:TH-2018-6T-B59-TT343-83.xlsx
2Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng2018B60258/BC-UBND13/4/2019 File excel số liệu:TH-2018-6T-B60-TT343-83.xlsx
3Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng2018B61258/BC-UBND13/4/2019 File excel số liệu:TH-2018-6T-B61-TT343-83.xlsx


13/04/2019 2:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 2558/TB-STC ngày 16/07/2014 của Sở tài chính về việc mức giá đăng ký đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Bến treThông báo số 2558/TB-STC ngày 16/07/2014 của Sở tài chính về việc mức giá đăng ký đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Bến tre

Tải Thông báo mức giá đăng ký đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Bến tre, tại đây

 ​
28/08/2014 9:00 SAĐã ban hành
CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÁNG 6 NĂM 2014CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÁNG 6 NĂM 2014

Tải CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÁNG 6 NĂM 2014, tại đây

28/08/2014 9:00 SAĐã ban hành
CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÁNG 7 NĂM 2014CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÁNG 7 NĂM 2014

Tải, công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 năm 2014, tại đây

Download file: 2706_1_8994028.PDF
 
28/08/2014 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo công bố danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá Tài sản năm 2012.Thông báo công bố danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá Tài sản năm 2012.

Theo số liệu của Cục thống kê Hà nội, chỉ số giá tiêu dùng tại Hà nội tháng 11 năm 2012 tăng 0,22% so với tháng trước, tập trung vào các nhóm hàng: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,05%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,12%; May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,95%; Nhà ở, điện nước...

Download file: TH_kiem_tra_BOG_gui_49152.doc
28/08/2014 9:00 SAĐã ban hành
 Báo cáo tình hình giá cả thị trường Hà nội và công tác quản lý Giá tháng 11 năm 2012 Báo cáo tình hình giá cả thị trường Hà nội và công tác quản lý Giá tháng 11 năm 2012

Theo số liệu của Cục thống kê Hà nội, chỉ số giá tiêu dùng tại Hà nội tháng 11 năm 2012 tăng 0,22% so với tháng trước, tập trung vào các nhóm hàng: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,05%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,12%; May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,95%; Nhà ở, điện nước...

Download file: TH_kiem_tra_BOG_gui_49152.doc
28/08/2014 9:00 SAĐã ban hành
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG TUẦN 2 THÁNG 10 NĂM 2012BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG TUẦN 2 THÁNG 10 NĂM 2012

Công bố bổ sung danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá Tài sản năm 2012.

Download file: TH_kiem_tra_BOG_gui_49152.doc
 ​​
28/08/2014 9:00 SAĐã ban hành
Báo cáo tình hình giá cả thị trường Hà Nội và Công tác quản lý giá tháng 8 năm 2012Báo cáo tình hình giá cả thị trường Hà Nội và Công tác quản lý giá tháng 8 năm 2012

Theo số liệu của Cục thống kê Hà nội, chỉ số giá tiêu dùng tại Hà nội 6 tháng đầu năm 2012 tăng 2,57% so với tháng 12 năm 2011 các nhóm mặt hàng tăng giá chủ yếu là các nhóm hàng dịch vụ ăn uống, may mặc, giao thông. Chỉ số giá tháng 6 năm 2012 giảm 0,17% so với tháng trước,tập trung vào các nhóm hàng: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,05%; .

Download file: TH_kiem_tra_BOG_gui_49152.doc
 ​
​​
28/08/2014 9:00 SAĐã ban hành
Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến treQuyết định số 43/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến tre

Tải Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến tre, Tại đây.

Download file: 43-2013-qd-ubnd_0[1]_4002990.pdf
28/08/2014 9:00 SAĐã ban hành
CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÁNG 5 NĂM 2013CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÁNG 5 NĂM 2013

TẢI CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÁNG 5 NĂM 2013, TẠI ĐÂY.

28/08/2014 9:00 SAĐã ban hành
Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay cờ cũ, bạc màu, cờ rách bằng cờ mới để treo trong các dịp lễ, tếtChỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay cờ cũ, bạc màu, cờ rách bằng cờ mới để treo trong các dịp lễ, tết

Thời gian qua, việc treo cờ Tổ quốc đã được các cơ quan, đơn vị, các hộ dân trên toàn tỉnh thực hiện khá tốt, nhất là trong các dịp lễ, tết. Đây là một trong những tiêu chí để đánh giá cơ quan có nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, khóm ấp văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mà tỉnh đã và đang thực hiện. 

Đặc biệt, việc treo cờ Tổ quốc vào những ngày lễ lớn của đất nước, ngày tết cổ truyền của dân tộc từ lâu đã trở thành nghi lễ quen thuộc, thể hiện niềm tự hào, lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ của nhân dân. 

Những năm gần đây, ý thức về treo cờ Tổ quốc của người dân vào các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước được chú trọng rất nhiều. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương và hộ dân treo cờ Tổ quốc thiếu nghiêm túc, như: treo cờ cũ, bạc màu hoặc rách, chậm thay cờ mới, từ đó làm mất đi ý nghĩa truyền thống và gây phản cảm trong xã hội. 

Cần phải hiểu rằng, cờ Tổ quốc là hình tượng của quốc gia, là hồn thiêng sông núi, mọi người cần phải hết sức tôn trọng và thực hiện nghiêm túc việc treo cờ Tổ quốc đúng theo quy định.

Để thực hiện nghiêm việc treo cờ Tổ quốc, khắc phục tình trạng treo cờ cũ, bạc màu hoặc rách nhân kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước trong thời gian tới, ngày 27/12/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Công văn số 5152/UBND-VHXH về việc chỉ đạo về việc thay cờ cũ, bạc màu, cờ rách bằng cờ mới.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Từ nay trở đi các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến địa phương xem việc treo cờ Tổ quốc là việc làm hết sức ý nghĩa và quan trọng, phải thực hiện thường xuyên, cờ treo không được để cũ, bạc màu, rách.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đoàn thể vận động các hộ dân treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ, tết đúng theo quy định (phải treo trên cột cờ, thời gian bắt đầu treo cờ và kết thúc), đặc biệt là thay tất cả cờ cũ, bạc màu, rách bằng cờ mới để vừa tạo vẻ mỹ quan và sự tôn nghiêm, trang trọng, vừa làm đẹp bộ mặt của tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, phối hợp các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện nghiêm nội dung công văn này.​​

27/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo của UBND tỉnh về việc nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốcThông báo của UBND tỉnh về việc nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Thông báo số 262/TB-UBND, ngày 18/12/2012 về việc nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc vào ngày 01/01/2013.

Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động ngày 11/4/2007 về chế độ nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương các ngày lễ, tết trong năm; căn cứ Thông báo số 4606/TB-BLĐTBXH, ngày 07/12/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ lễ, tết năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre thông báo việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2013 và treo cờ Tổ quốc, cụ thể như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01/01/2013). Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ hoán đổi 01 ngày: thứ hai, ngày 31 tháng 12 năm 2012 và đi làm bù vào thứ bảy, ngày 05 tháng 01 năm 2013. Như vậy, dịp Tết Dương lịch năm 2013, công chức, viên chức sẽ nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 29/12/2012 (thứ bảy) đến hết ngày 01/01/2013 (thứ ba).

Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Thủ trưởng các đơn vị phục vụ công cộng và bảo vệ an ninh, trật tự có kế hoạch bố trí cán bộ, nhân viên luân phiên làm việc trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch, sau đó sẽ thực hiện chế độ nghỉ bù. Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, Thủ trưởng các đơn vị bố trí trực cơ quan để xử lý kịp thời những tình huống đột xuất có thể xảy ra.

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, trường học, công ty, xí nghiệp: Treo cờ Tổ quốc tại trụ sở trong ngày 01 tháng 01 năm 2013 và thực hiện vệ sinh, chỉnh trang, tạo vẻ mỹ quan tại nơi làm việc và khuôn viên thuộc thẩm quyền quản lý.

Chính quyền địa phương nhắc nhở các hộ dân trong địa bàn treo cờ Tổ quốc trong ngày 01 tháng 01 năm 2013 theo đúng quy định hiện hành, thay những cờ cũ, phai màu bằng cờ mới để tạo vẻ mỹ quan và sự trân trọng; đồng thời vệ sinh nơi ở, môi trường xung quanh để đón Tết Dương lịch.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, phối hợp các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện tốt nội dung thông báo này.

 ​
27/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
 Sở tài chính tổ chức tập huấn nghiệp vụ thẩm định giá Sở tài chính tổ chức tập huấn nghiệp vụ thẩm định giá
27/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
HỘI THI HÁT KARAOKE MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014 GIỮA CĐCS SỞ TÀI CHÍNH VÀ CĐCS CÔNG TY TNHH MTV XSKT BẾN TREHỘI THI HÁT KARAOKE MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 2014 GIỮA CĐCS SỞ TÀI CHÍNH VÀ CĐCS CÔNG TY TNHH MTV XSKT BẾN TRE


​​
27/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨCLỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Đúng 08 giờ sáng ngày 20/5/2014, Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tiến hành tổ chức Lễ trao quyết định tuyển dụng công chức cho các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2012-2013. Ông Nguyễn Hữu Lập- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Huỳnh Thanh Phương- Phó Giám đốc Sở Nội vụ đến dự và trao quyết định tuyển dụng công chức.

Ngoài ra đến tham dự buổi Lễ còn có đại diện lãnh đạo: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng ĐĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,…; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Phòng Nội vụ các huyện, thành phố có thí sinh trúng tuyển vào cơ quan, đơn vị.

Kỳ thi tuyển công chức năm 2012-2013 được Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh) tổ chức vào ngày 25, 26/12/2013 với sự tham gia của 422 thí sinh (bao gồm thí sinh tự do lẫn các thí sinh được các cơ quan cử tuyển). Kỳ thi lần này được tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh, trong đó các thí sinh cao điểm nhất (lấy từ cao xuống thấp) ứng cho từng chỉ tiêu biên chế, vị trí việc làm sẽ là thí sinh trúng tuyển. Các thí sinh tham gia kỳ thi phải trải qua 3 bài thi trắc nghiệm (Anh Văn, Tin Học, Nghiệp vụ chuyên ngành) và 2 bài thi viết (Kiến thức chung về quản lý nhà nước, Nghiệp vụ chuyên ngành).

Qua kỳ thi, kết quả có 124 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức của tỉnh năm 2012-2013 vào làm việc ở các cơ quan Đảng, đoàn thể; các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (trong đó có 83 thí sinh vào làm việc ở các cơ quan: sở ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố). 

Trên cơ sở danh sách các thí sinh trúng tuyển do Sở Nội vụ tổng hợp, ngày 08/4/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 677/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển và công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2012-2013. Riêng Sở Tài chính có 06 thí sinh trúng tuyển kỳ thi lần này (gồm 04 thí sinh tự do và 02 thí sinh cử tuyển).

Nhìn chung kỳ thi vừa qua của tỉnh được tổ chức nghiêm túc, công bằng, công tác coi thi, ra đề, gác thi, chấm bài được tiến hành một cách thận trọng, kỹ càng. Tuy nhiên do là lần đâu thi tuyển theo nguyên tắc cạnh tranh nên không vướng khỏi một số khó khăn, sai sót.


Phát biểu trước khi bế mạc buổi Lễ, ông Nguyễn Hữu Lập chúc mừng các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức của tỉnh năm 2012-2013 và đồng thời yêu cầu các tân công chức mới cần cố gắng nhanh chóng thích nghi, hòa nhập; chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị nơi công tác; không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bên cạnh không ngừng hoàn thiện bản thân; chăm chỉ học hỏi đồng nghiệp, trao dồi kiến thức để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mặt khác, Giám đốc Sở Nội vụ cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp nhận các thí sinh trúng tuyển kỳ thi này tiến hành phân công nhiệm vụ đúng theo vị trí việc làm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp đỡ, hướng dẫn các tân công chức làm quen với công việc trong cơ quan, đơn vị.

                                                                                                                                              Nhựt Trường​

27/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013


 

     Đến tham dự và chủ trì hội nghị có ông Trần Anh Tuấn- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Trần Quang Minh- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân, phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thành phố.

     Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Anh Tuấn- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết Luật Đất đai 2013 là đạo luật thu hút được sự quan tâm rộng rãi của nhân dân khắp cả nước, có tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.

     Luật Đất đai  năm 2013 có 14 chương với 212 điều, tăng 07 chương và 66 điều do với Luật Đất đai năm 2003, đã thể chế hóa đúng và đầy đủ những quan điểm, định hướng nêu trong Nghị quyết số 19 –NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng; đồng thời khắc phục, giải quyết được những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2003.

 

     Được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Trần Quang Minh- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai một số nội dung quan trọng của Luật Đất đai 2013. Qua đó, có một số điểm nổi bật so với Luật đất đai năm 2003 như sau:

     - Luật Đất đai năm 2013 đã cụ thể hóa các quyền của Nhà nước đối với đất đai như: Quy định rõ các quyền của Nhà nước đối với đất đai như quyền của đại diện chủ sở hữu; quyền quyết định mục đích sử dụng đất; quy định hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất; quyền quyết định thu hồi, trưng dụng đất đai; quyền quyết định giá đất; quyết định chính sách tài chính về đất đai…Đồng thời, Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai như: Quy định rõ 15 nội dung quản lý của Nhà nước đối với đất đai; trách nhiệm cụ thể của Nhà nước về quản lý đất đai; những bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất; trách nhiệm của Nhà nước về đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số; trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai và trách nhiệm của công chức địa chính tại xã, phường, thị trấn.

     - Luật Đất đai năm 2013 đã bổ sung những nội dung cơ bản trong việc điều tra, đánh giá về tài nguyên đất đai, nhằm khắc phục bất cập hiện nay mà Luật Đất đai năm 2003 chưa có quy định cụ thể; bổ sung những quy định quan trọng trong nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhằm khắc phục khó khăn khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bổ sung và quy định rõ quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của người dân trong vùng quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

     - Luật quy định cụ thể, rõ ràng từ nguyên tắc đến nội dung và mở rộng dân chủ, công khai trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định về đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch như: Việc lấy ý kiến của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cấp quốc gia và cấp tỉnh và cấp huyện được thực hiện thông qua hình thức công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử theo quy định.

     Việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định chi tiết đến từng giai đoạn như: Căn cứ lập quy hoạch, trách nhiệm của cơ quan tổ chức, thẩm quyền thẩm định quy hoạch, thẩm quyền quyết định điều chỉnh quy hoạch, tư vấn lập quy hoạch, công bố công khai, thực hiện và báo cáo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

     Ngoài ra, Luật thiết lập sự bình đẳng hơn trong việc tiếp cận đất đai giữa nhà đầu tư trong và nước ngoài; quy định cụ thể điều kiện được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư nhằm lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án. Đặc biệt, Luật đã bổ sung quy định về điều kiện được giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng, dự án đầu tư tại khu vực biên giới, ven biển và hải đảo.

 

     Phát biểu trước khi kết thúc Hội nghị, ông Trần Quang Minh- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc phổ biến Luật Đất đai 2013 cho các cán bộ, công chức trong cơ quan mình nắm vững, đầy đủ và thực hiện đúng các quy định của Luật; đồng thời kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành những quy định hướng dẫn thuộc thẩm quyền của tỉnh./.

                                                                                             Nhựt Trường (QLCS)

 

​ 

27/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
Chính phủ họp phiên chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2014Chính phủ họp phiên chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2014


 

Ngày 16 và ngày 17 tháng 7 năm 2014, Chính phủ tổ chức họp phiên chuyên đề xây dựng pháp luật. Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến kết luận như sau:

1. Về mục tiêu, quan điểm và nội dung cơ bản của dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương:
Chính phủ đã thảo luận và thống nhất về cơ bản với đề xuất của Bộ Nội vụ về các vấn đề mang tính định hướng cho việc xây dựng 2 dự án: Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Luật tổ chức chính quyền địa phương. Đây là 2 dự án Luật rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
2. Về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật:
Chính phủ thống nhất nhận định, việc xây dựng, ban hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật lần này có ý nghĩa rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý để khắc phục những bất cập, hạn chế trong việc ban hành và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật, thúc đẩy cải cách, đơn giản hóa hệ thống pháp luật, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tạo động lực cho công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước.
3. Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc:
Chính phủ thảo luận và thống nhất cơ bản về dự thảo Nghị quyết do Bộ Ngoại giao trình. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Chính phủ tại Phiên họp này, Bộ Ngoại giao tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.
Giao Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ký thay Thủ tướng, thay mặt Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII.
4. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán:
Chính phủ thảo luận và thống nhất cơ bản với nội dung của dự án Luật do Bộ Tài chính trình.
Về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan, tổ chức liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, trình Chính phủ xem xét, quyết định.
5. Về phạm vi điều chỉnh của dự án Luật dân số:
Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo một số vướng mắc và đề xuất các phương án xác định phạm vi điều chỉnh của dự án Luật dân số, Chính phủ thảo luận và thống nhất cho ý kiến theo hướng, thu hẹp phạm vi điều chỉnh của dự án Luật này. Theo đó, dự án Luật chi điều chỉnh quá trình sinh sản; đồng thời, có thể cân nhắc đổi tên dự án Luật cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh.
6. Về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức:
Chính phủ thảo luận và thống nhất với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 105/2012/NĐ-CP chưa bảo đảm tính khả thi, chưa tạo đồng thuận trong xã hội ​và một số vấn đề bất cập khác của Nghị định này cần được sửa đổi, bổ sung. Để bảo đảm tính bao quát, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, cần xây dựng, ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 105/2012/NĐ-CP.
                                                                                                                                    Nhựt Trường

​ 

27/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
 Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài

 

(Đồng chí Lê Hồng Anh)

Để quản lý chặt chẽ các đoàn đi công tác nước ngoài (đi thăm, làm việc, nghiên cứu), phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước, nhất là Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Chính trị cũng như bảo đảm việc tổ chức đi công tác nước ngoài thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Ngày 21 tháng 7 năm 2014, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thi số 38-CT/TW do Đồng chí Lê Hồng Anh (Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư) ký ban hành. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc trung ương, địa phương nghiêm túc thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Hạn chế tối đa việc cử đoàn đi công tác nước ngoài không nằm trong kế hoạch; không cử đoàn đi giao lưu, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài không thiết thực... bằng ngân sách nhà nước. Thực hiện chế độ báo cáo, trình duyệt nhân sự đi công tác nước ngoài thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý theo đúng thời gian và quy định hiện hành.

2. Các đoàn đi công tác nước ngoài phải có đề án nêu rõ mục đích, yêu cầu chuyến đi, đối tác đón, nội dung, chương trình làm việc cụ thể; lưu ý cần trao đổi trước với cơ quan đại diện của ta ở nước đến để tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn ra và thống nhất quản lý, tránh trùng lắp với các đoàn đi trước.
Tặng phẩm cho các đối tác nước ngoài cần gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp, chú trọng ý nghĩa văn hóa, tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam. Các đoàn đi công tác nước ngoài phải thực hành tiết kiệm khi sử dụng các phương tiện đi lại, khuyến khích sử dụng hàng không giá rẻ.

3. Khi kết thúc chuyến đi công tác nước ngoài, trưởng đoàn phải có báo cáo kết quả chuyến đi cho cấp có thẩm quyền. Đối với các đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm phải kịp thời chia sẻ thông tin và thông báo kết quả chuyến đi cho các cơ quan liên quan.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.
                                                                                                                                             Nhựt Trường​​

27/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
Tư tưởng của Bác với sự nghiệp giáo dục nước nhàTư tưởng của Bác với sự nghiệp giáo dục nước nhà

Bác Hồ của chúng ta, khi dạy học tại trường Dục Thanh - Phan Thiết, tuy thời gian dạy không dài, nhưng những ngày dạy học, Bác đã khêu gợi ở học sinh cách học, sự tìm tòi. Khi học khắc sâu vào tâm hồn non nớt của trẻ một lòng yêu nước. Bác là nhà sư phạm lớn, không những nêu ra những quan điểm mà còn chỉ ra nội dung cụ thể trong công việc “trồng người”. 

Image
Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh uỷ tặng hoa cho các nhà giáo lão thành cách mạng của Bến Tre nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: H.C)

Nhưng trong công việc này đòi hỏi sự chịu đựng gian khổ, tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì, vừa khoa học, vừa tinh tế mà Bác gọi một cách hình ảnh nhưng rất gần gũi mà dễ hiểu là “sự nghiệp trồng người”.

Tư tưởng “trồng người” của Bác cho chúng ta thấy rõ vai trò của con người với sự hiểu biết, với năng lực đạo đức và phẩm chất chính trị trong sáng để phục vụ nhân dân.

Bác xác định rõ chức năng của người thầy giáo: “Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục”. Nhưng để thực hiện được vai trò vẻ vang của mình, trước hết: “Thầy giáo phải xứng đáng là thầy, thầy phải được lựa chọn cẩn thận vì không phải ai cũng làm được”.

Tư tưởng về công tác giáo dục mang tính nhân văn và triết lý sâu sắc, chính vì quan tâm đến công tác giáo dục, trong lúc Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Người đã viết bài in trên Tạp chí Cộng sản Pháp số 14 (năm 1921), Người đã căm phẫn lên án chính sách “làm cho dân ngu để dễ trị”, đầu độc dân bản xứ bằng rượu và thuốc phiện.

Người viết: “Người Đông Dương không được học, đúng thế, bằng sách vở và bằng diễn văn nhưng người Đông Dương nhận sự giáo dục bằng cách khác. Đau khổ, nghèo đói và sự đàn áp tàn bạo là người thầy duy nhất của họ. Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi: Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”.

Sau 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn biển tìm đường cứu nước, ngày 28/01/1941, Bác Hồ trở về Tổ quốc Việt Nam trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Trước hết, Người lo “diệt giặc đói khổ, diệt giặc dốt”. Ngày 01/02/1942, Người viết bài “Nên học sử ta”, in trên Báo Việt Nam độc lập:

“Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”

Người căn dặn: Dân ta phải biết sử ta. Sử ta dạy cho ta chuyện vẻ vang của tổ tiên ta. Dân tộc ta là con Rồng, cháu Tiên, có nhiều người tài giỏi đánh Bắc dẹp Nam, yên dân trị nước, tiếng để muôn đời

Image
Rèn luyện thể chất cho học sinh khối THCS. (Ảnh: T.Tr)

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 03/9/1945, Bác Hồ đã chủ trương “Mở một chiến dịch giáo dục”, đó là nhiệm vụ thứ hai trong những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Tiếp theo, ngày 10/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh “Về việc thành lập Hội đồng cố vấn học chính”. Hội đồng gồm có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 30 hội viên chọn ở các ngành, các giới để nghiên cứu trình Chính phủ những chủ trương, chính sách về giáo dục.

Bác còn quan tâm đến việc tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên – những chiến sĩ tiên phong chống nạn mù chữ. Bác viết thư gửi anh chị, em giáo viên bình dân học vụ – những nhà giáo làm việc mà không có lương bổng, thành công mà không có tiếng tăm. Lòng hăng hái và nỗ lực của anh chị, em đã mang lại kết quả là đồng bào ta nhiều người biết đọc, biết viết. Người khen ngợi: “Vinh dự đó thì tượng đồng bia đá nào cũng không bằng”.

Hay tại lớp học chính trị của các giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc vào ngày 13/9/1958, Bác nói lời tâm huyết: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây; vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Bác giao nhiệm vụ cho ngành giáo dục trực tiếp là các nhà giáo đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho Nhà nước. Người căn dặn các thầy giáo, cô giáo không ngừng tu dưỡng đạo đức, không ngừng học tập, nâng cao nghiệp vụ.

Tư tưởng “trồng người” của Bác là chỉ cho chúng ta mục tiêu mà nền giáo dục phải đạt tới, đó là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh. Bác luôn coi con người là vốn quý nhất, là nhân tố đảm bảo cho sự thành công của cách mạng. Đó là con người phải được phát triển toàn diện về các mặt đức, trí, thể, mỹ.

Lúc sinh thời Bác đã khẳng định vai trò của người thầy là phải có tâm hồn, kiến thức và sau cùng là phương pháp sư phạm. Tâm hồn của người thầy được xây dựng trên lòng yêu thương vô hạn, lòng quý mến và sự tôn trọng con người. Chính lòng tôn trọng đó là cội nguồn của mọi tình cảm cao đẹp, là khởi thủy của đạo đức. Lòng yêu thương của người thầy phải được gắn liền với sự tôn trọng con người. Những hành vi, cử chỉ đi ngược lại sự tôn trọng là xúc phạm đến sự nghiệp cao cả, sự nghiệp “trồng người”.

Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác, Đảng và Nhà nước ta hơn bao giờ hết luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục. Năm 1982 đã lấy ngày 20/11 hàng năm làm "Ngày Nhà giáo Việt Nam"; quan tâm và tạo điều kiện cho đông đảo đội ngũ thầy giáo, cô giáo được đào tạo chính quy, để họ thực sự là những “kỹ sư tâm hồn”; đồng thời chăm lo cho cơ sở vật chất của ngành giáo dục như trường lớp, phương tiện, đồ dùng dạy học ngày một tiến bộ, văn minh và hoàn thiện; đồng lương của nhà giáo từng bước được cải thiện, ngoài lương cơ bản, thầy cô còn được hưởng phụ cấp đứng lớp.

Tuy nhiên, những tiêu cực trong ngành giáo dục trong thời gian qua và hiện nay làm mọi người lo ngại, như: bệnh thành tích, tiêu cực trong thi cử, nạn dạy thêm, học thêm tràn lan, chạy điểm, chạy trường..., điểm thi môn lịch sử trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh cao đẳng, đại học rất thấp khiến ta phải suy nghĩ.

Vài năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quan tâm của các cấp, ngành giáo dục đã có chuyển biến mạnh mẽ; mặt yếu kém được khắc phục, phong trào nhà trường thân thiện, học sinh tích cực, những tấm gương nhà giáo “vừa hồng vừa chuyên”, những học sinh – sinh viên chăm ngoan, vượt khó học giỏi, “học đi đôi với hành” ngày một nhiều hơn; nhiều học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

Hy vọng ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ sớm có biện pháp hữu hiệu khắc phục những yếu kém, bất cập hiện nay, xứng đáng với lời vinh danh của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về giáo dục: "Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng toả hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời".

Đồng thời, bảo đảm thực hiện nghiêm túc tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, để giáo dục thật sự là "quốc sách hàng đầu", phục vụ đắc lực công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta.

(Tư liệu Hồ Chí Minh toàn tập. NXB Sự thật)​

27/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
 Bến Tre tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2012) Bến Tre tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2012)

Mục đích của việc tổ chức trọng thể Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) năm nay nhằm tôn vinh, tri ân công lao to lớn và ôn lại truyền thống vẻ vang của lớp lớp thầy giáo, cô giáo tỉnh nhà.

Bến Tre tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) năm nay trong thời điểm rất đặc biệt toàn Đảng bộ Bến Tre đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”. 

Image
Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, thầy Trần Thanh Liêm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; em Lê Thiện Anh – học sinh đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử năm 2012 tặng hoa cho thầy, cô. (Ảnh: H.C)

Nhân dịp này đồng chí Cao Văn Trọng – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh nhận xét và đánh giá cao những thành tích mà ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà đạt được trong năm học qua. Đồng thời, động viên các thầy, cô giáo tiếp tục truyền thống của các thế hệ thầy, cô giáo đi trước trong sự nghiệp trồng người.

Đồng chí còn chia sẻ với ngành GD-ĐT trong điều kiện kinh tế chung cả nước và riêng ta tỉnh ta còn nhiều khó khăn, các chế độ chính sách cho ngành GD-ĐT còn nhiều bất cập, mà yêu cầu đối với sự nghiệp GD-ĐT ngày càng cao, nhiệm vụ đối với ngành hết sức nặng nề, nhưng các thầy, cô giáo của Bến Tre đã vượt qua và lập nhiều thành tích đáng khích lệ và trân trọng. Chỉ đạo nhiệm vụ cần tập trung sắp tới của ngành GD-ĐT tỉnh nhà đồng chí nhấn mạnh:

- Năm học 2012 – 2013 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội IX của tỉnh Đảng bộ Bến Tre, hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục nước ta, do đó ngành GD-ĐT tỉnh nhà cần chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm nâng cao hơn nữa sự nghiệp GD-ĐT tỉnh nhà.

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tăng cường trách nhiệm, hỗ trợ, tạo điều kiện chung vai, góp sức cùng ngành GD-ĐT tỉnh nhà tiếp tục lập nhiều thành tích xứng đáng với những công lao đóng góp của các thế hệ thầy, cô giáo đi trước.

- Ngành GD-ĐT tỉnh ta cần nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết vượt qua những khó khăn thử thách; tích cực thi đua dạy tốt, học tốt, không ngừng tham gia rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước.

Trong buổi lễ này, Sở GD-ĐT Bến Tre được Bộ GD-ĐT tặng cờ thi đua tiêu biểu xuất sắc năm học 2011–2012; thầy Trần Thanh Liêm và cô Nguyễn Thị Tuyết Mai là hai giáo viên của Trường THPT chuyên Bến Tre vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 29 tập thể hoạt động trong ngành GD-ĐT của tỉnh được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.​

27/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
 Đại biểu cần quan tâm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Đại biểu cần quan tâm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp

Vừa qua, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Thông báo số 685/TB-HĐND, ngày 31/10/2012 về thời gian, nội dung chính của kỳ họp thứ 5, theo đó phiên họp Tổ đại biểu từ ngày 23 đến 26/11/2012 (tùy sự sắp xếp và bố trí của từng tổ) như sau: Tổ đại biểu họp 01 ngày để thảo luận các báo cáo, tờ trình và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; địa điểm họp do Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chọn. Thành phần dự họp các ngành huyện, thành phố do Tổ mời các đại diện: Ban thường trực UBMTTQVN, Thường trực HĐND, UBND, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Nông nghiệp-Phát triển nông thôn (Kinh tế), Tài nguyên-Môi trường, Văn hóa- Thông tin, Thanh Tra, Y tế, Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố.

Phiên họp chính thức của kỳ họp diễn ra trong 03 ngày, từ ngày thứ hai 10/12/2012 đến ngày thứ tư 12/12/2012. 

Để hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp, quý đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân, các sở, ngành, các Ban Hội đồng nhân dân quan tâm thực hiện đúng tiến độ thời gian và nội dung hoàn thành văn bản kỳ họp.

Nội dung chính kỳ họp gồm:

1.  Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo những nội dung theo quy định về kỳ họp cuối năm và một số tờ trình để Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, cho ý kiến và ban hành nghị quyết. 

2. Các cơ quan tư pháp báo cáo về hoạt động của ngành.

3. Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền năm 2012, những kiến nghị, đề xuất với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh và những vấn đề cử tri quan tâm.

4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo hoạt động trong năm 2012, chương trình hoạt động năm 2013. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ đại biểu; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

5. Kỳ họp dự kiến thông qua 22 nghị quyết.​​

27/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
Xứ dừa Bến Tre với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cưXứ dừa Bến Tre với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Nhân dịp này MTTQ cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các cuộc vận động và tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, ngày càng vững mạnh.

Image
Họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tại Bến Tre. (Ảnh tư liệu)

Cũng nhân ngày hội này, MTTQ các cấp đã ôn lại sự ra đời và phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập ra, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đến MTTQ Việt Nam ngày nay.

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận Dân tộc thống nhất thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi thời kỳ và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Kế tục truyền thống của Hội Phản đế đồng minh (1930-1936) và Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936-1939), Mặt trận Việt Minh đã tập hợp, đoàn kết, vận động toàn dân tộc nổi dậy làm Cách mạng tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (ngày nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta đã kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và không ngừng lớn mạnh trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam. Đoàn kết trong MTTQVN, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh Các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam, nhân dân ta đã làm tròn nhiệm vụ lịch sử vẻ vang giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ trong cả nước.

Từ ngày nước nhà thống nhất, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, MTTQVN đã động viên mọi tầng lớp nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới, tháng 5/1995 nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Người, Ủy ban Trung ương MTTQVN đã phát động trong cả nước cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Đây là cuộc vận động nhân dân rộng lớn trong cả nước của thời kỳ đổi mới có nội dung toàn diện, diễn ra trong thời gian dài. Kể từ ngày ra đời đến nay, đã 17 năm qua được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên Mặt trận, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cùng với các phong trào thi đua yêu nước khác, cuộc vận động đã đạt được những kết quả tốt đẹp góp phần từng bước nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, ngày càng tạo ra các mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con nhân dân ở khu dân cư chúng ta.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, của việc xây dựng cộng đồng dân cư tự quản và thực hiện ngày càng tốt hơn 05 nội dung của cuộc vận động đòi hỏi mọi người phải bằng hành động thiết thực để tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư. Đoàn kết là sức mạnh vô địch để phát huy dân chủ thực sự, để khai thác và phát huy nội lực, để xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày một phát triển; giảm hộ nghèo bền vững, tăng hộ khá, hộ giàu chính đáng và hợp pháp; đường làng, ngõ phố phong quang sạch đẹp; không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, ai cũng có việc làm, ai cũng tham gia học tập, thôn xóm yên bình, môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Image
Các hoạt động về nguồn và vui chơi giải trí trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18/11) tại huyện Mỏ Cày Nam. (Ảnh tư liệu)

Năm 2012, kỷ niệm 82 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2012) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, chúng ta nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, nhất là tháng cao điểm “Vì người nghèo”, bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội MTTQVN lần thứ VII, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.
 
Người viết: Bùi Chương   
15/11/2012​
27/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VIII chuẩn bị Kỳ họp thứ 5Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa VIII chuẩn bị Kỳ họp thứ 5

Đồng chí Võ Thành Hạo – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Phước – TUV, Phó Chủ tịch HĐND và đồng chí Đỗ Minh Đức - Ủy viên Thường trực HĐND chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Cao Văn Trọng – UVBTVTU, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng – phó các Ban HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan. 

 

Image
Quang cảnh buổi họp

Chủ trì cuộc họp thông qua dự kiến phân công và phân bố thời gian thực hiện chương trình kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh, theo đó các cơ quan như UBND tỉnh, ngành tư pháp, UBMTTQVN tỉnh… sẽ thông qua các báo cáo trình bày trực tiếp tại hội trường và các tờ trình có liên quan; các Ban của HĐND tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra các báo cáo và các dự thảo Nghị quyết.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ thông qua báo cáo sơ kết hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2012 và chương trình công tác năm 2013; các báo cáo kết quả giám sát các Nghị quyết; chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2012, dự kiến nội dung chương trình giám sát 2013; kế hoạch và đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp; dự thảo Nghị quyết về chương trình của HĐND tỉnh năm 2013...

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh sẽ có 18 Nghị quyết được thông qua. Hy vọng các Nghị quyết này sẽ góp phần đưa kinh tế - xã hội của tỉnh nhà phát triển nhanh, mạnh hơn nữa.


Người viết: Hoàng Chương   
15/10/2012​
27/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
Sở Tài chính phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh và Chi cục thú y bàn giao tài sản tịch thu cho Bảo tàng tỉnh Bình Dương.Sở Tài chính phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh và Chi cục thú y bàn giao tài sản tịch thu cho Bảo tàng tỉnh Bình Dương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại Công văn số 1705/UBND-KTN ngày 17/6/2011, vào ngày 23/6/2011, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Nguyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Dương cùng đại diện các đơn vị: Sở Tài chính; Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh; Chi cục Thú y tỉnh đã tham dự chứng kiến bàn giao tài sản tịch thu bao gồm: 01 (một) con hổ đã chết nặng 156,5 kg và 01 (một) bộ da hổ là tang vật tịch thu của vụ án hình sự Huỳnh Văn Hai và đồng bọn vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm cho Bảo tàng tỉnh Bình Dương để làm tiêu bản phục vụ nghiên cứu khoa học, công tác trưng bày, giáo dục bảo tồn thiên nhiên cho khách tham quan trong và ngoài tỉnh./.

Download file: baotang_40847.jpg
 ​
27/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
 Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ gửi thư Chúc mừng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính nhân dịp Xuân Nhâm Thìn Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ gửi thư Chúc mừng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính nhân dịp Xuân Nhâm Thìn
27/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
Hội nghị tập huấn chế độ chính sách quản lý tài chính đầu tưHội nghị tập huấn chế độ chính sách quản lý tài chính đầu tư


 

 

 
  Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh phát biểu và chỉ đạo Hội nghị
     Hội nghị đã trình bày và thảo luận các nội dung liên quan đến các Thông tư của Bộ Tài chính như: Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 Quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm; Thông tư 10/2011/TT-BTC ngày số 26/01/2011 Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư số 50/2011/TT-BTC ngày 21/4/2011 Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và thông qua dự thảo Thông tư Quy định về chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý dự án, điều kiện và phương thức thanh toán, quyết toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT
     Cùng với việc phổ biến chế độ chính sách mới ban hành nêu trên, Bộ Tài chính còn trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm và giải pháp quản lý vốn đầu tư 6 tháng cuối năm 2011.
     Hội nghị đã được các đại biểu thảo luận và góp ý kiến sôi nổi về những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện các chế độ, chính sách quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Danh – Thứ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo cần tổ chức quán triệt và thực hiện tốt chế độ chính sách do Nhà nước ban hành, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác thông tin báo cáo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý góp phần đưa công tác quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản ngày một hoàn thiện và tốt hơn.​
27/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
 Mãi mãi âm vang huyền thoại quê hương Đồng Khởi Mãi mãi âm vang huyền thoại quê hương Đồng Khởi

Địa hình Bến Tre như vùng đất đảo, nhưng không phải nằm lẻ loi, heo hút nơi góc biển chân trời xa xôi nào đó, mà án ngữ giữa các con sông lớn với nhiều cồn bãi, sông rạch chằng chịt cùng với 65km bờ biển cũng như các cửa sông lớn nên rất thuận lợi giao thông đường thủy chiến lược với các miền đất. Và như mạch suối ngầm âm thầm ngày đêm miệt mài chảy trong lòng đất từ thuở các bậc tiền nhân vượt qua trăm cay nghìn đắng, để chinh phục khó khăn biến vùng đất rừng rậm hoang vu nê trầm thủy địa thành tỉnh Bến Tre trù phú.
Image
Phụ nữ Bến Tre tham gia biểu tình đấu tranh trong phong trào Đồng Khởi năm 1960. (Ảnh tư liệu)


Với vị trí địa lý mà sử sách ghi lại là đất cù lao có địa hình đắc địa hiểm trở, mảnh đất ba dải cù lao xứ dừa Bến Tre trở thành căn cứ địa cách mạng vững chắc, là nơi sinh ra, nuôi dưỡng và che chở cho hàng ngàn chiến sĩ cách mạng. Và với truyền thống yêu nước bất khuất của người Bến Tre được các thế hệ bền bỉ nối tiếp nhau kế thừa một cách xuất sắc, từ buổi đầu chống quân xâm lược, qua thời thành lập Đảng, rồi thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đặc biệt nhất là dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bến Tre thời chống Mỹ, hàng vạn đồng bào đã đoàn kết, chung lòng, sáng tạo với sự kết hợp phương châm “hai chân, ba mũi giáp công”, làm nên cuộc Đồng Khởi long trời lở đất trên quê hương Bến Tre vào ngày 17/1/1960. Cao trào Đồng Khởi tại ba xã (Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp - huyện Mỏ Cày), Bến Tre bùng lên thành ngọn lửa, thành phong trào lan rộng ra cả huyện, cả tỉnh, cả miền Nam, làm thay đổi cục diện ở miền Nam, phá vỡ một mảng lớn hệ thống chính quyền cơ sở của địch.  
Có thể nói, cuộc Đồng Khởi thần kỳ trên đất xứ dừa Bến Tre năm 1960, đã diễn ra vô cùng oai hùng, quật khởi, phá rã chính quyền, tề ngụy tại cơ sở, làm kẻ thù khiếp sợ, nhụt khí và báo hiệu sự sụp đổ của chế độ Mỹ - Diệm. Đến nay những người trong cuộc, những nhân chứng lịch sử, những thế hệ hôm nay và cả mai sau có lẽ cũng chưa hiểu được hết: “Vì sao với bộ máy ngụy quyền, với một quân đội, một mạng lưới mật vụ hùng hậu đàn áp vô cùng dã man, tàn bạo và thâm độc, lại được Mỹ điều khiển, mà chỉ có 162 đảng viên Cộng sản lãnh đạo nhân dân - đúng nghĩa từ toàn dân trong tỉnh nổi dậy từ tay không Đồng Khởi diệt ác, phá kìm, giành chính quyền làm chủ, lại đánh bại cuộc hành quân phản kích của 10.000 quân, bảo toàn lực lượng, giải phóng phần lớn nông thôn?”. Sự thật Đồng Khởi ở Bến Tre là rất vĩ đại, rất kỳ diệu, thần kỳ, như huyền thoại và cũng rất đại chúng, do quần chúng làm lại rất lạ, rất hay, rất tài giỏi. Nếu không phải là người cách mạng, không phải là người Cộng sản thì không làm sao làm được! Và phong trào Đồng Khởi Bến Tre đã đi vào lịch sử truyền thống cách mạng Việt Nam, mãi luôn âm vang cả nước; mãi mãi là niềm tự hào và trở thành ngày hội truyền thống cách mạng vẻ vang của người dân ba dải cù lao xứ dừa Bến Tre.
Đến nay, đã 53 năm qua đi, nhưng phong trào Đồng Khởi hay huyền thoại “Bến Tre quê hương Đồng Khởi” đã được nhân dân cả nước và một số nước trên thế giới biết đến. Đó là niềm tự hào bất hủ của các thế hệ người dân xứ dừa và huyền thoại của Đồng Khởi Bến Tre được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội đã viết và nói về cuộc Đồng Khởi Bến Tre như: 
Image
Các Mẹ, các cô "Đội quân tóc dài" của phong trào Đồng Khởi năm xưa tham dự lễ míttinh 50 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi. (Ảnh tư liệu)


- “… nhân dân miền Nam đã vùng lên như triều dâng thác đổ, đã chuyển sang thế tiến công với phong trào "Đồng Khởi" mở đầu từ Bến Tre, thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng để lãnh đạo cuộc đấu tranh cho đến thắng lợi hoàn toàn. Bước đầu vào đầu những năm sáu mươi, cuộc đấu tranh kiên cường của nhân dân ta nhằm đánh đổ chính quyền tay sai Mỹ và thống nhất đất nước đã khiến bọn xâm lược Mỹ phải thú nhận: "Việt Nam là nơi duy nhất trên thế giới mà chính quyền Mỹ phải đương đầu với một cố gắng phát triển rất tốt của Cộng sản nhằm lật đổ một chính phủ thân phương Tây" (Trích "Nước Việt Nam là một dân tộc Việt Nam". Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam - Viện sử học - Nxb Khoa học xã hội - 1976). 
- Thư của đồng chí Lê Duẩn - Cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương gửi đồng chí Mười Cúc về phong trào “Đồng Khởi”: “... Dưới ánh sáng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Trung ương, cuối năm 1959 đầu năm 1960 nhân dân ta ở miền Nam đã vùng lên khởi nghĩa đồng loạt…
Cuối năm 1959 tại nhiều nơi ở Nam Bộ, quần chúng đã vùng lên diệt ác, phá kìm, khiến cho bộ máy tề ngụy ở hàng trăm thôn, xã phải tan vỡ. Đặc biệt, đêm 17/1/1960, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Bến Tre, nhân dân huyện Mỏ Cày đã nổi dậy khởi nghĩa đồng loạt mở đầu cho một cao trào mới. Từ đó làn sóng "Đồng Khởi" như nước vỡ bờ tràn lan ra toàn tỉnh Bến Tre và khắp các tỉnh ở Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung Trung Bộ....Trong phong trào nổi dậy của quần chúng, các lực lượng vũ trang cách mạng đã ra đời và phát triển.… Thắng lợi của phong trào “Đồng Khởi” là bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược, làm thay đổi cục diện cách mạng miền Nam, là thất bại lớn đầu tiên của chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở miền Nam nước ta. Chính trong cao trào cách mạng đó, ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời..." (Thư vào Nam của đồng chí Lê Duẩn - Nxb Sự thật - Hà Nội, 1995). 
- Cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Nguyễn Văn Linh đã đánh giá cao sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm khi vận dụng Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng của Tỉnh ủy và nhân dân Bến Tre trong phong trào Đồng Khởi tại địa phương và những bài học kinh nghiệm từ Đồng Khởi Bến Tre năm 1960:
 “... Sau cái tết đầu năm 1960, ta đưa phong trào nổi dậy ở nhiều nơi trong đó có Bến Tre. Lúc bấy giờ Xứ ủy chúng tôi rất vui mừng mà nói, băn khoăn thì bây giờ Bến Tre đã tìm ra được cái phương thức này đây! Lập tức chúng tôi đem cái kinh nghiệm này phổ biến chỉ đạo cho các nơi áp dụng để làm. Và sau đó mới có cái từ là Đồng Khởi. Và qua Đồng Khởi mà xây dựng ba lực lượng: lực lượng quân sự, lực lượng chính trị và lực lượng binh vận; ba mũi giáp công, mà không phải giáp công rời rạc nhau, mà giáp công ngay ở trong một cuộc đấu tranh, ba mũi giáp công ngay từ một người quần chúng. Đó là cái đặc biệt! Đây là cái thế mạnh! Thế mạnh tổng hợp mà chính từ cái thế mạnh tổng hợp đó nó phát triển lên thì nó sẽ thành ra là nổi tiếng dậy từng phần, kết hợp ba mũi giáp công và tiến lên tổng công kích, tổng khởi nghĩa. Chính trung ương về sau này nêu vấn đế tổng công kích, tổng khởi nghĩa trên cơ sở ba mũi giáp công này, cũng là trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn của phong trào, mà trong đó cái phần đóng góp của Bến Tre là rất quan trọng..." (Bản chép từ băng ghi âm lưu ở kho lưu trữ của Văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre ngày 17/7/1982). 
- Trong bài Tổng kết của đồng chí Hoàng Văn Thái - Ủy viên Thường trực Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại Hội nghị tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tỉnh Bến Tre từ ngày 12 đến 17/7/1982, có đoạn viết như sau: “Đồng Khởi Bến Tre năm 1960 là một mô hình hoàn chỉnh của khởi nghĩa toàn dân, của khởi nghĩa ở nông thôn đồng bằng. Nó thúc đẩy toàn Nam Bộ nổi dậy chống Mỹ, cứu nước với khí thế long trời lở đất. Vì vậy, Bến Tre là quê hương của Đồng Khởi theo đúng nghĩa của Đồng Khởi".
Image
Di tích Đồng Khởi Bến Tre tại xã Định Thủy - Mỏ Cày Nam, là một trong ba xã điểm làm nên cuộc Đồng Khởi năm 1960. (Ảnh: H.C)
- Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết về Đồng Khởi Bến Tre: “... Giữa tháng 1 năm 1960, cuộc khởi nghĩa đồng loạt nổ ra tại ba huyện Minh Tân, Mỏ Cày, Thạnh Phú làm cho bộ máy kìm kẹp của địch bị tan rã, nhiều xã được hoàn toàn giải phóng. Qua cuộc Đồng Khởi này, trung đội giải phóng quân đầu tiên của Bến Tre đã đảm đương nhiệm vụ cùng nhân dân đẩy mạnh đấu tranh chính trị và quân sự, tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, bảo vệ quyền làm chủ, phát huy những thắng lợi đã giành được"… (trích "Những chặng đường thắng lợi vẻ vang" - Nxb Sự thật, Hà Nội, 1985). 
- Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói về cuộc Đồng Khởi nổi tiếng ở Bến Tre: “... Theo tôi biết chị Ba Định cùng nhân dân và Đảng bộ Bến Tre đấu tranh trong những năm ác liệt nhất, chị kiên cường bất khuất, là người phụ nữ đã tham gia lãnh đạo cuộc Đồng Khởi nổi tiếng ở Bến Tre. Cũng trong thời gian đó hình thành sự đấu tranh rất sáng tạo, rất mới là trước sự khủng bố ác liệt như vậy, mà có thể nói hình thành được đội quân tóc dài, kết hợp chính trị, quân sự, binh vận làm thất bại âm mưu của địch, bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền lợi của nhân dân ta. Nhắc đến việc làm đó mình cũng thấy rằng như vậy là có thể địch cắm đồn bót nơi này nơi kia nhưng mà lòng dân là theo Cụ Hồ. Cho nên đây là một hình thức, là một nghệ thuật vận động toàn dân, mà đây là đàn ông, mà đây là phụ nữ, trẻ con, tất cả đều tham gia cả, những hình thức này có thể là độc đáo...” (trích trong phim tư liệu Bến Tre Đồng Khởi).
 - Trích thư của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gửi đến toàn thể đồng bào và Đảng bộ tỉnh Bến Tre vào ngày 16/1/2000 nhân kỷ niệm 40 năm Đồng Khởi: “… Trong 2 năm 1959 – 1960, nhân dân miền Nam đã bất ngờ vùng dậy, 6 triệu rưỡi dân của 1.000 xã ở Nam Bộ, 4.400 thôn ở Khu 5 đã giành được quyền làm chủ dưới các mức độ khác nhau… Trong công cuộc Đồng Khởi vĩ đại ấy, nhân dân và Đảng bộ Bến Tre là một trong những lá cờ đầu anh dũng nhất, quyết liệt nhất, mưu trí nhất, sáng tạo nhất, với đội quân tóc dài anh hùng, với lực lượng tại chỗ góp phần tạo ra một bước ngoặt chiến lược, đưa cách mạng miền Nam từ thoái trào, từ thế gìn giữ lực lượng chuyển hẳn sang thế tiến công chiến lược, làm rung chuyển và báo hiệu sự sụp đổ của chế độ thống trị của Mỹ - ngụy…”. 
- Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt viết về Đồng Khởi Bến Tre: “… Sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thiêng liêng của chúng ta là sự nghiệp anh hùng của một dân tộc anh hùng. Có thể nói trên cả nước ta, địa phương nào cũng anh hùng, mỗi đơn một vẻ, có những chiến công chung và có những chiến công riêng tiêu biểu cho địa phương mình rất đáng trân trọng.
Người trong cuộc, tôi xin được khẳng định chiến công chống chính quyền ngụy tay sai của Mỹ, tiêu biểu khởi đầu là phong trào Đồng Khởi của nhân dân và các chiến sĩ kiên trung của Bến Tre, đặc biệt là của các chị em được mệnh danh là “Đội quân tóc dài”, những người đã anh dũng vùng lên, cùng nhau nổi dậy thành một phong trào đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang, phá thế kềm kịp, làm thay đổi cục diện trên địa bàn lúc bấy giờ. Trong đó miền Nam nhiều nơi cũng có phong trào tương tự nhưng về quy mô thì chưa có nơi nào như Bến Tre (ít nhất cũng riêng của Nam Bộ). Sự Đồng Khởi ở Bến Tre đã có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ phong trào nhân dân nổi dậy đấu tranh nhiều địa phương khác ở Nam Bộ. Tôi có vinh dự lớn lúc đó là “người trong cuộc” và có điều kiện theo dõi bước phát triển quan trọng này trong quá trình kháng chiến của Bến Tre đã được chứng minh trong nhiều văn kiện của Đảng và những tác phẩm văn học nghệ thuật ghi nhận là “Quê hương Đồng Khởi”, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre có quyền tự hào về điều này…” (ngày 16/6/1995). 
- Cố Thượng tướng Trần Văn Trà nói về Đồng Khởi Bến Tre: “… Cuộc Đồng Khởi 1959 – 1960 ở Nam Bộ là một giai đoạn chiến lược vô cùng quan trọng, một chuyển biến về chiến lược của cả cuộc cách mạng. Cho nên đây là mốc chiến lược đầu tiên mà ta vượt qua những khó khăn để đi lên thế ổn định. Thế thì không chỉ Bến Tre làm đồng khởi đâu, nhiều tỉnh cũng làm đồng khởi, có khi có nơi làm đồng khởi trước nữa kia. Nhưng mà Bến Tre tiêu biểu hơn ở chỗ là cuộc Đồng Khởi Bến Tre thật sự là một cuộc đồng khởi, một cuộc khởi nghĩa có nhân dân rõ ràng. Có nhân dân, tuy rằng vũ trang không có bao nhiêu, nhưng nó rất tiêu biểu ở cái chỗ huy động được toàn dân đứng lên cướp chính quyền từ một số xã rồi mới lan rộng ra các huyện cả tỉnh…” (trích trong phim tư liệu “Bến Tre Đồng Khởi”).
 - Nhà sử học – cố Giáo sư Trần Văn Giàu viết: “… Kỳ công của Bến Tre mà lịch sử hiện nay và trăm năm sau đã và sẽ khắc trên bản đồng, là cuộc Đồng Khởi năm 1960 mở đầu một cao trào vũ trang đấu tranh dài 15 năm đi đến toàn thắng của kháng chiến chống Mỹ. Tôi biết có nhiều nơi “tranh chấp” (trong số các nhà viết sử thôi) cái danh hiệu Đồng Khởi. Là một người chép sử, tôi nhận xét rằng ở mấy nơi miền Trung và miền Nam hồi đó ngay cả trước năm 1960 nữa, quả có những cuộc vũ trang đấu tranh giành quyền làm chủ, nhưng Đồng Khởi (với tên gọi của phong trào) như là cuộc nổi dậy mang tính quần chúng, cuộc nổi dậy có tác động lâu dài, rộng lớn và đưa lại nhiều bài học kinh nghiệm rất cơ bản, là thành tích của đồng bào Bến Tre, Mỏ Cày – đại biểu xứng đáng cho cuộc quật khởi chung trên toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long. Không phải vô cớ mà Bến Tre, Mỏ Cày cũng là cái nôi sản sinh những chiến sĩ cách mạng độc đáo như tản cư ngược, như đạo quân tóc dài,… đều là những sản phẩm trực tiếp của Đồng Khởi cả…” (Báo Đồng Khởi thứ bảy số Xuân 1989). 
Giờ đây, lật lại những trang sử vàng của quê hương, ta càng khẳng định những kỳ tích của Bến Tre trong cuộc Đồng Khởi năm 1960 là một kỳ công độc đáo, khi được lĩnh hội Nghị quyết 15 của Trung ương kết hợp với nghệ thuật lãnh đạo sáng tạo, mưu trí của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Bến Tre thời bấy giờ với phương châm đấu tranh “hai chân, ba mũi giáp công” đã cùng với đồng Bến Tre làm nên phong trào Đồng Khởi long trời lở đất. Ngọn đuốc Đồng Khởi thời hoa lửa đó sẽ mãi mãi chiếu sáng, vang vọng đến muôn đời sau và sẽ luôn là niềm tự hào của các thế hệ người dân Bến Tre.
 Tiếp bước truyền thống anh dũng, đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy lớp lớp các thế hệ cha, anh chúng tôi đã viết nên những trang sử vàng cho quê hương xứ dừa Bến Tre từ bộ đội ông Cống, đến sự ra đời của tiểu đoàn 307 rồi tiểu đoàn 516 anh hùng, với những chiến công oanh liệt làm rạng danh quê hương Đồng Khởi anh hùng. Các thế hệ người dân Bến Tre xem đó là hành trang và luôn mang trong mình truyền thống oai hùng của cha anh. Càng tự hào quê hương mình bao nhiêu chúng tôi càng ra sức học tập, lao động, sáng tạo làm theo gương các thế hệ đi trước. Và giờ đây trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng tôi càng thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình, cần phấn đấu nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa, xứng đáng nhiều hơn nữa với những mất mát, hy sinh của các đấng tiền nhân để góp phần tích cực xây dựng quê hương xứ dừa Đồng Khởi anh hùng. Hiện tại giờ đây chúng ta hãy cùng tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân Bến Tre cùng đồng tâm, đồng lòng tiếp tục xây dựng quê hương giàu mạnh, mạnh, nhất là xây dựng thành công xã nông thôn mới trên quê hương Bến Tre Đồng Khởi anh hùng. Chúng ta có thể xem đó là tiếp tục nhiệm vụ cuộc “Đồng Khởi mới” và để mãi mãi những người con của Bến Tre luôn tự hào dáng đứng quê hương mình.  
(Tham khảo tài liệu “Huyền thoại quê hương Đồng Khởi” – NXB QĐND 2008)
Download file: dongkhoi_52541.bmp
27/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
Bến Tre khẩn trương chuẩn bị tổ chức Tết nguyên đán Quý Tỵ năm 2013Bến Tre khẩn trương chuẩn bị tổ chức Tết nguyên đán Quý Tỵ năm 2013

Theo đó, công tác tổ chức đón tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 cần tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:
Image
Ảnh tư liệu

1. Chuẩn bị nguồn hàng hóa đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong tỉnh:
- Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố theo dõi sát diễn biến cung, cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trước, trong và sau Tết; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất, dự trữ và cung ứng đầy đủ hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá trên địa bàn; chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh thương mại tăng cường mở rộng mạng lưới bán lẻ, tổ chức bán hàng lưu động tại các huyện, các khu công nghiệp trong tỉnh và thông qua tổ chức hội chợ, các phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” nhằm cung ứng hàng hóa đến người tiêu dùng ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa với giá cả hợp lý, chất lượng bảo đảm; khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện chính sách khuyến mãi, giảm giá bán và thực hiện tốt các dịch vụ sau bán hàng trước, trong và sau tết; yêu cầu các tiểu thương kinh doanh trên địa bàn thực hiện văn minh thương mại, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.
- Sở Tài chính phối hợp các Sở, ngành có liên quan thường xuyên theo dõi, nắm tình hình diễn biến giá cả thị trường; tổ chức kiểm tra việc chấp hành chủ trương kê khai giá, đăng ký giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, nhất là các loại hàng hóa thực phẩm thiết yếu, giá dịch vụ tại các chợ, địa điểm mua bán tập trung và khu vui chơi, giải trí.
- Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Chi cục Thú y, Chi cục An toàn vệ sinh an toàn thực phẩm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại khác như đầu cơ, tăng giá,… và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần bình ổn thị trường, ổn định sản xuất.
- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình thị trường; phổ biến rộng rãi các giải pháp để bình ổn thị trường, giá cả trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tránh tình trạng đưa tin không chính xác, góp phần ổn định thị trường, ổn định sản xuất trong những tháng đầu năm 2013.
2. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân: 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch thăm, chúc tết các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ lão thành cách mạng, các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cán bộ hưu trí, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trực Tết; theo dõi tình hình chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong các doanh nghiệp và có giải pháp không để xảy ra lãn công, đình công vào dịp cuối năm.
- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thăm, chúc Tết của lãnh đạo tỉnh đối với các đơn vị có nhiều đóng góp, giúp đỡ cho dân Bến Tre lập nghiệp ở các vùng kinh tế mới ngoài tỉnh và thăm dân Bến Tre đang sinh sống ở các vùng kinh tế mới; thăm hỏi, chúc Tết các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
- UBND các huyện, thành phố phối hợp với MTTQVN các cấp xây dựng kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, góp sức với tỉnh trong thực hiện công tác chăm lo cho người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn trong tỉnh có điều kiện vui Xuân, đón Tết. Công tác tổ chức thăm, chúc tết và tặng quà cho người nghèo cần được tổ chức trang trọng, kịp thời, đúng đối tượng, không trùng lắp, công bằng và khách quan. 
- Sở Y tế phối hợp các địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng bệnh, giữ vệ sinh trong ăn uống, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong những ngày Tết; chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế chuẩn bị đủ cơ sở thuốc và các thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh và bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu 24/24 giờ, bảo đảm tốt việc cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện trong thời gian Tết.
- Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Kho bạc nhà nước tập trung giải quyết kịp thời các khoản chi lương, thưởng và giải ngân vốn đầu tư các công trình, dự án, hạn chế tồn đọng trong thanh, quyết toán ngân sách cuối năm; đảm bảo hoàn thành việc thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và các đối tượng chính sách trước Tết.
- Điện lực Bến Tre, Công ty TNHH Một thành viên cấp thoát nước đảm bảo cung cấp ổn định và liên tục điện, nước, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt của nhân dân trong suốt thời gian Tết.
Image
Ảnh tư liệu

3. Đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội; an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ và mỹ quan đô thị: 
- Công an tỉnh phối hợp các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013; tổ chức phân luồng giao thông, bố trí các lực lượng điều tiết giao thông và bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các lễ hội và sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông cả 03 mặt; chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, phường, xã, thị trấn làm tốt công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng, nhất là quản lý và theo dõi chặt chẽ tình hình Việt kiều về quê đón Tết; tăng cường lực lượng bảo vệ, tuần tra, canh gác ở các khu vực tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí và những địa điểm tập trung đông người trong dịp Tết. 
- Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án huy động tối đa các loại phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân, giải toả khách ùn đọng tại các bến xe, bến phà, bến khách ngang sông. Đồng thời, phối hợp ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vĩa hè để mở các điểm mua bán và kinh doanh các dịch vụ khác che khuất tầm nhìn ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
- Công an tỉnh phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận chuyển chất nguy hiểm dễ cháy, nổ, kho tàng, chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư, nơi tập trung đông người (hội chợ, hội xuân, triển lãm, nơi thờ tự, các địa điểm phục vụ vui chơi giải trí,…). Thông qua công tác kiểm tra để chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 
- Công ty TNHH Một thành viên công trình đô thị phối hợp cùng các cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung trang trí, chỉnh trang đô thị, đặc biệt ở các tuyến đường chính của tỉnh; tổ chức tốt công tác vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, đường phố, điểm công cộng và các điểm tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ nghệ thuật; hướng dẫn nhân dân treo cờ đón tết, đảm bảo cảnh quan đô thị, nông thôn sáng - xanh - sạch đẹp trong những ngày đón Tết. 
4. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho nhân dân:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động triển lãm, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh, nhằm giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc và địa phương; ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính; tổ chức kiểm tra các cơ sở hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn, đảm bảo các dịch vụ văn hoá trên địa bàn lành mạnh.
- Chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động văn hoá - văn nghệ chào mừng Xuân Quý Tỵ như: truyền hình trực tiếp đêm văn nghệ đón giao thừa, Hội Xuân tại Trung tâm Văn hoá tỉnh và tại các huyện; phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa tại thành phố Bến Tre và một số huyện trong tỉnh; mở cửa các di tích lịch sử văn hóa để đón khách tham quan, phục vụ phim tết tại Rạp Lê Anh Xuân và tổ chức các đội chiếu bóng lưu động phục vụ ở các huyện,…
5. Thực hiện tiết kiệm và chống xa hoa, lãng phí trong tổ chức vui xuân, đón Tết:
- Các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo nhân dân vui xuân, đón Tết với tinh thần phấn khởi, vui tươi, an toàn và triệt để tiết kiệm. Việc tổ chức đón mừng năm mới tại cơ quan, đơn vị thật ý nghĩa và gọn nhẹ, không tổ chức tiệc tùng linh đình, xa hoa, lãng phí; thực hiện chi xuất công quỹ đúng quy định và đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị. 
- Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm và chống xa hoa, lãng phí trong dịp Tết để triển khai, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc.
Trên cơ sở các nội dung trọng tâm trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và các nội dung được phân công, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực Tết 24/24 tại trụ sở để chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ và kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh ngoài dự kiến; thường xuyên thông tin, báo cáo nhanh các hoạt động tổ chức đón Tết của ngành, địa phương về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi. Đồng thời, điều hành hoạt động của ngành, địa phương theo kế hoạch đề ra sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết, tránh mừng xuân kéo dài so với thời gian quy định, gây chậm trễ và ách tắt công việc chung sau Tết.  
 ​
27/08/2014 6:00 CHĐã ban hành
CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÁNG 6 NĂM 2013CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÁNG 6 NĂM 2013

Tải CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÁNG 6 NĂM 2013, tại đây.

28/08/2014 9:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Văn Phú – Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre
Quản lý Website: Ban biên tập Website
Địa chỉ: số 20 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822552 * Fax: 0275.3827211