Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksTin tức sự kiện

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông tư 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.Thông tư 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.
Thông tư 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.

​Xem chi tiết nội dung Thông tư 13/2018/TT-BXD, 13_2018_TT_BXD.pdf

13/03/2019 3:00 CHĐã ban hành
Công văn số 1270/STC-QLNS ngày 17/4/2018 của Sở Tài chính về việc thực hiện chế độ công tác phí theo Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh và Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chínhCông văn số 1270/STC-QLNS ngày 17/4/2018 của Sở Tài chính về việc thực hiện chế độ công tác phí theo Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh và Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính
Công văn số 1270/STC-QLNS ngày 17/4/2018 của Sở Tài chính về việc thực hiện chế độ công tác phí theo Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND tỉnh và Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính

​Xem chi tiết nội dung công văn số 1270/STC-QLNS, 1270.pdf

19/04/2018 11:00 SAĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 4 năm 2017Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 4 năm 2017
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 4 năm 2017 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

Xem nội dung giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 4/2017: Gia_vat_lieu_xay_dung_thang_4_nam_2017.PDF

09/05/2017 3:00 CHĐã ban hành
Công văn số 606/STC-QLNS ngày 09/03/2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách của Thông tư 324/2016/TT-BTCCông văn số 606/STC-QLNS ngày 09/03/2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách của Thông tư 324/2016/TT-BTC
Công văn số 606/STC-QLNS ngày 09/03/2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách của Thông tư 324/2016/TT-BTC

​Xem chi tiết nội dung Công văn số 606/STC-QLNS, 606.pdf

11/03/2020 10:00 SAĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 năm 2020Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01 năm 2020
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 01/2020 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

Xem nội dung giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 01/2020, 322.pdf

04/03/2020 4:00 CHĐã ban hành
Hướng dẫn thực hiện phần mềm kế toán Ngân sách xã KTXA 6.5Hướng dẫn thực hiện phần mềm kế toán Ngân sách xã KTXA 6.5
Năm 2015, Sở Tài chính phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính tập huấn triển khai phần mềm KTXA 6.0. Tuy nhiên, do sự thay đổi theo quy định tại Thông tư 39 và Thông tư 40/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, Cục Tin học đã xây dựng mới phần mềm kế toán Ngân sách xã KTX theo phiên bản KTX 6.5.0.1, đồng thời gửi kèm file bản quyền cho tất cả các xã đã đăng ký triển khai năm 2015.

​Xem nội dung Công văn số 1828/STC-TH ngày 04/5/2016 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện phần mềm kế toán Ngân sách xã KTXA 6.5, 1828.pdf

Xem Phụ lục hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu từ phiên bản KTXA 6.0 sang KTXA 6.5, Phu luc huong dan chuyen du lieu tu KTXA60 sang KTXA65.pdf

Tập tin đính kèm: Huong dan thuc hien phan mem KTXA 6.5.rar

05/05/2016 9:00 SAĐã ban hành
Thông tư 17/2020/TT-BTC về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính và liên tịch ban hànhThông tư 17/2020/TT-BTC về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính và liên tịch ban hành
Thông tư 17/2020/TT-BTC về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính và liên tịch ban hành

​Xem chi tiết nội dung Thông tư 17/2020/TT-BTC, 17_2020_TT_BTC.pdf

28/04/2020 5:00 CHĐã ban hành
Nghị định 97/2019/NĐ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụnNghị định 97/2019/NĐ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụn
Nghị định 97/2019/NĐ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

​Xem chi tiết nội dung Nghị định 97/2019/NĐ-CP, 97_2019_ND_CP.pdf

15/01/2020 2:00 CHĐã ban hành
Quyết định số 2239/QĐ-BTC ngày 27/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chínhQuyết định số 2239/QĐ-BTC ngày 27/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính
Quyết định số 2239/QĐ-BTC ngày 27/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính

​Xem chi tiết nội dung Quyết định số 2239/QĐ-BTC, 2239_QD_BTC.PDF

28/12/2018 4:00 CHĐã ban hành
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội.Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội.
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

​Luật quy định không được cho mượn, sử dụng tài sản công vào mục đích cá nhân. Tuy nhiên, cơ quan Nhà nước có thể cho cơ quan Nhà nước khác, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội sử dụng chung hội trường, phương tiện vận tải theo đúng công năng của tài sản và được thu một khoản kinh phí để bù đắp chi phí trực tiếp liên quan đến vận hành tài sản. Đồng thời, cơ quan Nhà nước cũng được sử dụng nhà ở công vụ, quyền sở hữu trí tuệ, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu và tài sản công khác để khai thác theo quy định; việc quản lý, sử dụng số tiền thu được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Luật này, cơ quan Nhà nước được thuê tài sản phục vụ hoạt động khi chưa có tài sản hoặc còn thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức và trong các trường hợp: Nhà nước không có tài sản để giao; Sử dụng tài sản trong thời gian ngắn hoặc sử dụng không thường xuyên; Việc thuê tài sản hiệu quả hơn so với việc đầu tư xây dựng, mua sắm.

Tài sản công sẽ bị thu hồi trong các trường hợp: Trụ sở làm việc không sử dụng liên tục quá 12 tháng; Được Nhà nước giao trụ sở mới hoặc đầu tư xây dựng trụ sở khác để thay thế; Tài sản được sử dụng không đúng đối tượng, vượt tiêu chuẩn, định mức; sử dụng sai mục đích, cho mượn; Chuyển nhượng, bán, tặng cho, góp vốn, sử dụng tài sản để bảo đảm nghĩa vụ dân sự không đúng quy định; Tài sản đã được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm nhưng không còn nhu cầu sử dụng…

Xem chi tiết nội dung Luật số 15/2017/QH14, LUATQLTSCONG.pdf

19/07/2017 11:00 SAĐã ban hành
Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

​Xem chi tiết nội dung Thông tư 64/2018/TT-BTC, 64_2018_TT_BTC.PDF

11/10/2018 2:00 CHĐã ban hành
Công văn số 992/STC-QLNS của Sở Tài chính về việc Trích tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lươngCông văn số 992/STC-QLNS của Sở Tài chính về việc Trích tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương
Căn cứ Công văn số 3317/BTC-ĐT ngày 14/3/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc trích tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương.

​Sở Tài chính hướng dẫn việc trích tạo nguồn cải cách tiền lương để thực hiện điều chỉnh tiền lương tăng thêm theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Xem chi tiết nội dung Công văn 992/STC-QLNS,Trich_tao_nguon_de_thuc_hien_cai_cach_tien_luong.PDF

24/03/2017 11:00 SAĐã ban hành
Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017
Nghị quyết số 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2016. Theo đó:

​- Từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng;

- Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở;

- Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng mức lương cơ sở;

- Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công; hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương ngân sách khó khăn.

Xem chi tiết Nghị quyết số 27/2016/QH14 tại đây, Nghi_quyet_27_2016_QH14.pdf

15/12/2016 3:00 CHĐã ban hành
Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành tráiThông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái
Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/07/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

​Xem chi tiết nội dung Thông tư số 77/2020/TT-BTC, 77_2020_TT_BTC.PDF

25/08/2020 2:00 CHĐã ban hành
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/06/2017 của Quốc hội.Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/06/2017 của Quốc hội.
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2017.

​Xem chi tiết Luật số 04/2017/QH14, Luat_so_04_2017_QH14.pdf

19/07/2017 2:00 CHĐã ban hành
Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến TreQuyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre
Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre

​Xem chi tiết nội dung Quyết định số 1815/QĐ-UBND, 1815.QĐ.UBND.pdf

06/09/2019 11:00 SAĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 năm 2020Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 năm 2020
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 6/2020 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

Xem nội dung giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 6/2020, 2170.pdf

22/07/2020 2:00 CHĐã ban hành
Luật Quản lý nợ công của Quốc hội, số 20/2017/QH14 ngày 23/11/2017.Luật Quản lý nợ công của Quốc hội, số 20/2017/QH14 ngày 23/11/2017.
Luật Quản lý nợ công của Quốc hội, số 20/2017/QH14 ngày 23/11/2017.

​Xem chi tiết nội dung Luật Quản lý nợ công của Quốc hội số 20/2017/QH14, 20_2017_QH14.pdf

13/03/2018 6:00 CHĐã ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9 năm 2016Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9 năm 2016
Liên Sở Tài chính - Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 9 năm 2016 tại thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa bàn như danh mục kèm theo.

Xem nội dung giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 9 năm 2016, Gia_vat_lieu_xay_dung_thang_9_nam_2016.PDF

Tập tin đính kèm, Gia_vat_lieu_xay_dung_thang_9_nam_2016.rar

11/10/2016 11:00 SAĐã ban hành
Biểu mẫu thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chínhBiểu mẫu thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính
Biểu mẫu thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính

​Tải biểu mẫu, BieuMau.rar

20/09/2019 2:00 CHĐã ban hành
Ngành Tài chính tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2017 và triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2018Ngành Tài chính tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2017 và triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2018
Ngày 04/01/2018 tại Hội trường Sở Tài chính đã diễn ra Hội nghị tổng kết tài chính ngân sách 2017 và triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Trương Duy Hải - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính tỉnh Bến Tre gồm: Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre.

DSC05438.JPG

Thay mặt lãnh đạo ngành Tài chính, đ/c Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Sở Tài chính đã thông qua dự thảo báo cáo tóm tắt tổng kết công tác tài chính ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2017, mục tiêu nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành, kết quả thu năm 2017 trên địa bàn đã hoàn thành vượt mức so với dự toán được Bộ Tài chính, HĐND và UBND tỉnh giao.

- Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2017 là 3.273.249 triệu đồng, đạt 103,62% so với dự toán và bằng 112,35% so cùng kỳ năm 2016. Có 08/16 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với tiến độ dự toán.

- Ước tổng chi ngân sách địa phương 7.587.966 triệu đồng, đạt 105,9% so với dự toán, bằng 118,6% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện thanh toán khối lượng đầu tư XDCB năm 2017 là 1.667.260 triệu đồng, đạt 104,7% so với dự toán, bằng 105,6% so với cùng kỳ. Chi thường xuyên ước thực hiện năm 2017 là 5.246.796 triệu đồng, đạt 107,7% so với dự toán, bằng 119,0% so với cùng kỳ năm 2016.

Tuy nhiên, công tác quản lý tài chính ngân sách 2017 vẫn còn một số khó khăn tồn tại, như: thu ngân sách vẫn còn số nợ đọng thuế, chỉ tiêu thuế ngoài quốc doanh đạt thấp.

Về chi ngân sách cũng có một số khó khăn như thu ngân sách tăng thu nhưng không đảm bảo nhu cầu, tăng chi, buộc một số khoản chi không thực sự cấp bách buộc phải cắt giảm.

Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến phát biểu những khó khăn vướng mắc và một số đề xuất của các huyện, thành phố cũng như ý kiến tham gia của các sở, ngành tham dự hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Sở Tài chính đã phát biểu tiếp thu các ý kiến đề xuất, đồng thời trừ ngay một số đề xuất thuộc thẩm quyền xử lý của các huyện, thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải cho rằng ngành Tài chính đã có những nỗ lực rất đáng ghi nhận về công tác quản lý Tài chính ngân sách. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch đề nghị các ngành, các cấp cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong năm 2018.

Cũng tại buổi hội nghị tổng kết, Sở Tài chính đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam cho các cá nhân có thành tích, góp phần xây dựng và phát triển ngành Tài chính Việt Nam.

Một số hình ảnh hội nghị tổng kết công tác Tài chính ngân sách 2017:

DSC05479.JPG

DSC05456.JPG

Đ/c Nguyễn Thị Yến – Phó Giám đốc Sở Tài chính thông qua báo cáo Tổng kết công tác quản lý tài chính – ngân sách năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

DSC05459.JPG

DSC05441.JPG

DSC05443.JPG

DSC05444.JPG

DSC05446.JPG

DSC05485.JPG

20180401.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Duy Hải trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam cho các cá nhân có thành tích góp phần xây dựng và phát triển Tài chính Việt Nam

DSC05477.JPG

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Tuấn trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam cho các cá nhân có thành tích góp phần xây dựng và phát triển Tài chính Việt Nam

                                                                                          Võ Hồng Pho Em (THTK)

05/01/2018 4:00 CHĐã ban hành
Quyết định số 52/QĐ-STC ngày 12/05/2020 của Sở Tài chính về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính Bến TreQuyết định số 52/QĐ-STC ngày 12/05/2020 của Sở Tài chính về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính Bến Tre
Quyết định số 52/QĐ-STC ngày 12/05/2020 của Sở Tài chính về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính Bến Tre

​Xem chi tiết nội dung Quyết định số 52/QĐ-STC, 52_QD_STC.pdf

12/05/2020 3:00 CHĐã ban hành
Nghị định số 80/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo Nghị định số 80/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo
Nghị định số 80/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ

​Xem chi tiết nội dung Nghị định số 80/2019/NĐ-CP, 80_2019_ND_CP.pdf

14/11/2019 4:00 CHĐã ban hành
Hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán niên độ 2015 trên TABMISHướng dẫn công tác khoá sổ kế toán niên độ 2015 trên TABMIS
Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan (theo danh mục tại Phụ lục I đính kèm); căn cứ vào chế độ quản lý ngân sách nhà nước và kho bạc hiện hành, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về công tác khoá sổ kế toán ngân sách nhà nước (NSNN) niên độ 2015 trên hệ thống TABMIS như sau:

​Xem nội dung Hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán niên độ 2015 trên TABMIS của Bộ Tài chính, khoa so ke toan cuoi nam 2015.pdf

Tải Hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán niên độ 2015 trên TABMIS của Bộ Tài chính, KhoaSoKeToan2015TrenTabmis.rar

30/12/2015 8:00 SAĐã ban hành
Tăng 8% lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công chứcTăng 8% lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công chức
Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.

​Theo đó, mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, Nghị định số 09/1998/NĐ-CP và cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu có thời gian bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trong giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/05/2016 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8%; thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Từ ngày 01/05/2016, vẫn giữ nguyên mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng của các đối tượng đã được điều chỉnh tăng 8% trước đó; với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định nghỉ hưu từ ngày 01/05/2016 trở đi, lương hưu được tính trên mức lương cơ sở mới 1,21 triệu đồng/tháng theo cách tính quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội.

Trường hợp mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng sau điều chỉnh thấp hơn 2 triệu đồng/tháng thì mức hưởng lương hưu được tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng với người có lương hưu từ 1,75 triệu đồng/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2 triệu đồng/người/tháng với những người có mức lương hưu từ trên 1,75 triệu đồng/người/tháng đến dưới 2 triệu đồng/người/tháng… Mức hưởng được điều chỉnh từ ngày 01/01/2016 đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2016 và tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với người bắt đầu hưởng trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 - 31/12/2016.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2016.

Xem nội dung Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016, Nghi_dinh_55_2016_ND_CP.doc

24/06/2016 2:00 CHĐã ban hành
Thông tư 259/2016/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.Thông tư 259/2016/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 259/2016/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

​Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 37/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài áp dụng tại các Ban Quản lý lao động ngoài nước.

Xem chi tiết Thông tư 259/2016/TT-BTC tại đây, Thong_tu_259_2016_TT_BTC.doc

08/12/2016 2:00 CHĐã ban hành
Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trịThông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị
Ngày 29 tháng 3 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 58/2016/TT-BTC Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

​Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2016 và thay thế Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

Xem nội dung Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Thong_tu_58_2016_TT_BTC.pdf

Tập tin đính kèm, Thong_tu_58_2016_TT_BTC.rar

13/04/2016 9:00 SAĐã ban hành
Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệpNghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp
Ngày 19 tháng 10 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp. Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2015.

​Tải Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp, 96.signed.pdf

27/10/2015 11:00 SAĐã ban hành
Thông tư 250/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngThông tư 250/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày 11 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 250/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

​Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

Xem chi tiết Thông tư 250/2016/TT-BTC tại đây, Thong_tu_250_2016_TT_BTC.pdf

06/12/2016 4:00 CHĐã ban hành
Thông tư 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016 sang năm 2017Thông tư 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016 sang năm 2017
Ngày 13 tháng 12 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 319/2016/TT-BTC quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016 sang năm 2017.

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan nhà nước;

2. Các tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội;

3. Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao;

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập;

5. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến ngân sách nhà nước.

Xem chi tiết Thông tư 319/2016/TT-BTC tại đây, Thong_tu_319_2016_TT_BTC.pdf

27/12/2016 2:00 CHĐã ban hành
1 - 30Tiếp
Ảnh
Video
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Văn Phú – Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre
Quản lý Website: Ban biên tập Website
Địa chỉ: số 20 Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Hội, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822552 * Fax: 0275.3827211 * Email: stc@bentre.gov.vn