Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 06/01/2020, 16:00
Danh sách báo cáo năm 2018
06/01/2020
Danh sách báo cáo năm 2018
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định/văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
2018
B623010/QĐ-UBND06/01/2020
File excel số liệu: Tải về    QT-2018-N-B62-TT343-83.xlsxTải về    3010.pdfTải về    01. QD CONG KHAI QUYET TOAN 2018.doc
2QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
2018
B633010/QĐ-UBND06/01/2020 File excel số liệu: Tải về    QT-2018-N-B63-TT343-83.xlsx
3QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI
2018
B643010/QĐ-UBND06/01/2020 File excel số liệu: Tải về    QT-2018-N-B64-TT343-83.xlsx
4QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC
2018
B653010/QĐ-UBND06/01/2020 File excel số liệu: Tải về    QT-2018-N-B65-TT343-83.xlsx
5QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC
2018
B663010/QĐ-UBND06/01/2020 File excel số liệu: Tải về    QT-2018-N-B66-TT343-83.xlsx
6QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN
2018
B67
3010/QĐ-UBND06/01/2020
 File excel số liệu: Tải về    QT-2018-N-B67-TT343-83.xlsx
7QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
2018
B68
3010/QĐ-UBND06/01/2020
 File excel số liệu: Tải về    QT-2018-N-B68-TT343-83.xlsx


Lượt người xem:  63
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Văn Phú – Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre
Quản lý Website: Ban biên tập Website
Địa chỉ: số 20 Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Hội, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822552 * Fax: 0275.3827211 * Email: stc@bentre.gov.vn