Sign In
GÓP Ý NGƯỜI DÂN
(Nhập mã xác nhận bên trên)
The control is not available because you do not have the correct permissions.
  
  
  
  
  
NoiDungCauHoi
  
NoiDungTraLoi
  
  
  
  
  
  
Le Minh Nhut Pham022556333lmn.pham@gmail.com

VỚI CÔNG TY KHÔNG CÓ KINH NGIỆM VỀ GIẢI PHÁP CHO CHÍNH QUYỀN RA HỒN, CTY NÀY BỊ NGÂN HÀNG THẾ GIỚI PHẠT 5 NĂM VỀ TỘI ĐƯA HỐI LỘ. LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐÈO CẢ. KHÔNG BIẾT TẠI SAO MẤY ANH LẠI BẦU ỔNG LÀM TƯ VẤN.

CHO MÌNH BIẾT Ý KIẾN NHÉ.
Câu hỏi mới1/4/2021 9:48 PM
  
visa5s0124562huy@gmail.com
ddfdfd
Câu hỏi mới11/19/2020 2:04 PM
  
xin chao stcxin chao stcxin chao stc
xin chao stc
Câu hỏi mới11/8/2020 6:52 PM