SỞ TÀI CHÍNH

  1. Địa chỉ: Số 20, Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre
    Điện thoại:075 3822 552​